21 september 2018

Deelnemers gezocht voor CY5022 studie

De CY5022 studie is een internationale studie, waarin wordt gekeken naar het effect van het middel genaamd CK-2127107 op de ademhaling en spierkracht bij ALS. Het doel van dit onderzoek is de veiligheid, verdraagzaamheid en werkzaamheid van het medicijn te onderzoeken bij patiënten met ALS.

Hoe is de studie opgebouwd?
De CY5022 studie is gerandomiseerd, dubbelblind, en placebo-gecontroleerd. Dit betekent dat het effect van CK-2127107 wordt getest door het vergelijken van een groep patiënten die CK-2127107 krijgt en een groep patiënten die een placebo (‘nepmedicijn’) krijgt. Patiënten worden door middel van loting ingedeeld (randomisatie) in een van de groepen. Zowel de patiënt als het onderzoeksteam weten dus gedurende de loop van de studie niet wie het onderzoeksmiddel en wie het placebo-middel heeft. Op deze wijze kan worden onderzocht of er bijwerkingen zijn en of het medicijn ALS mogelijk kan afremmen.

Specifiek kijken we naar welk effect CK-2127107 heeft op de ademhaling en op de knijpkracht van de hand. Daarnaast meten we welke hoeveelheid van CK-2127107 in de bloedsomloop terechtkomt en hoe lang het duurt voordat het uit het lichaam is verdwenen. Ook verzamelen we informatie over mogelijke bijwerkingen van het middel.

Patiënten worden gedurende 18 weken gevraagd om 7 keer naar het UMC Utrecht te komen voor diverse onderzoeken waaronder longfunctiemeting, bloedafname en spierkracht meting.

Kan ik deelnemen aan deze studie?
Er zijn een aantal voorwaarden bepaald om te kunnen deelnemen aan deze studie.

De belangrijkste criteria zijn:

  • Een longfunctie van minimaal 65%;
  • De symptomen van ALS zijn maximaal 24 maanden aanwezig;
  • U bent in staat tabletten te slikken.

Bovenstaande criteria komen aan de orde tijdens een eerste keuringsbezoek aan het UMC Utrecht. Op basis van de resultaten hiervan wordt bepaald of u kunt starten in deze studie.

Wat moet ik doen als ik interesse heb?
Alle bij TRICALS (www.tricals.org) geregistreerde ALS-patiënten die het ALS Centrum Nederland als voorkeurscentrum hebben ingesteld zijn per email met deze wervingsbrief over deze studie geïnformeerd.

Indien u geïnteresseerd bent in deelname en past in het bovengenoemd profiel kunt u ons dat kenbaar maken door middel van een e-mail aan onderzoeksverpleegkundige Andrea van Zijl via a.m.j.vanzijl-6@umcutrecht.nl

De verdere procedure wordt dan met u besproken. Mochten er meer gegadigden zijn voor deelname dan er plek is, zal de uiteindelijke deelname door loting worden bepaald.