Afdeling Neurologie

Medische Universiteit van Warschau

De afdeling Neurologie van de Medische Universiteit van Warschau is een Pools centrum voor diagnose en behandeling van neuromusculaire aandoeningen. Het team ziet jaarlijks tussen de 50 en 80 nieuwe ALS-patiënten.

Medische Universiteit van Warschau

De ‘Neurodegeneratieve Ziekten Onderzoeksgroep’ concentreert zich op de rol van motoreiwitten in het ontstaan van ALS, de identificatie van ziektegerelateerde genmutaties, elektrofysiologische en neuroimaging van mensen met verschillende ALS-ziektebeelden, eiwit studies en diepe analyse van ALS-ziektebeelden. De groep werkt samen met verschillende partners uit Europa, Japan en de VS. In het begin van 2014 werd samen met de Medische Universiteit van Ulm (Duitsland) en de Universiteit van Umea (Zweden) het wetenschappelijk project “Behoeften in ALS (Needs in ALS)” opgestart. Dit betreft onderzoek naar factoren die beslissingen rond het levenseinde bepalen bij mensen met ALS.

In 2003 werd in samenwerking met de Afdeling Neurologie in Ulm een ALS-biobank in Warschau opgericht bij de Afdeling Neurologie en Afdeling Biochemie, Medische Universiteit van Warschau. De bank bevat meer dan 500 monsters van mensen met ALS of nabootsende aandoeningen.

Contact
Locatie
Banacha 1 02-097, Warsaw Poland

Onze specialisten

Magdalena Kuzma-Kozakiewicz

Hoogleraar Neurologie
Magdalena Kuzma-Kozakiewicz