Jessica Mandrioli

Jessica Mandrioli

Coordinator and Hoofdonderzoeker

Sinds 2007 is Dr. Mandrioli het hoofd van het Multidisciplinair Centrum voor motorneuronziekten in Modena, Italië. Dit is een expertisecentrum voor diagnose en behandeling van motorneuronziekten en er staan jaarlijks 250 patiënten onder behandeling. Dr. Mandrioli is de oprichter van en coördineert het patiëntenregister van ALS in Modena sinds 2000, en in de regio Emilia Romagna (4,4 miljoen inwoners) sinds 2009. Dit register verzamelt gegevens over patiënten uit 17 Italiaanse neurologische centra. Ze voerde verschillende epidemiologische studies uit naar ALS in Italië. Ze nam samen met het ITALSGEN Consortium deel aan verschillende studies naar de genetica van ALS die leidden tot de ontdekking van nieuwe genen (waaronder VCP, C9ORF72, MATRIN3, KIF5A). Ook was ze betrokken bij klinische studies bij ALS. Ze coördineert klinische trials naar ALS (momenteel: RAP-ALS, co-ALS, FETR-ALS). Ze was coördinator van de Italiaanse Studiegroep voor motorneuronziekten van 2013 tot 2017. Haar werk is gepubliceerd in meer dan wetenschappelijke tijdschriften en wordt veel geciteerd door andere wetenschappers.

Connect