ALS Centres

TRICALS voor ALS centra

TRICALS is een netwerk van goed uitgeruste Europese ALS centra met uitstekend getraind personeel. TRICALS verzorgt scholing voor onderzoeksverpleegkundigen en artsen in het afnemen van verschillende uitkomstmaten. Daarvoor zijn e-cursussen ontwikkeld en organiseren we een jaarlijkse tweedaagse workshop. Samen garanderen wij hoge kwaliteit klinische trials.  

De TRICALS e-cursussen zijn beschikbaar voor andere ALS centra op verzoek. Mail alstublieft uw verzoek naar info@tricals.org

ALS Centra die deel willen uitmaken van TRICALS worden verzocht om eerst lid te worden van ENCALS, het European Network to Cure ALS. TRICALS breidt het aantal centra uit afhankelijk van het aantal lopende trials.

Centre Country