TRICALS voor farma en biotech bedrijven

TRICALS is een netwerk van samenwerkende ALS centra in Europa. Wij hebben gecertificeerd onderzoekspersoneel getraind in alle belangrijke ALS onderzoeksuitkomstmaten. Dat helpt om snel en goed geneesmiddelenonderzoek op te zetten. U kunt op ons rekenen. 

Wij hebben een continu bijgewerkt overzicht van ALS-patiënten die willen deelnemen aan een trial. Zij houden hun medische gegevens up to date waardoor wij snel patiënten kunnen benaderen die aan de inclusiecriteria voldoen. Doordat bij TRICALS geregistreerde patiënten 3-maandelijks een ALS-FRS-R vragenlijst indienen hebben wij patiëntendata van al voor de start van de trial. Dit biedt nieuwe mogelijkheden in de analyse van de effecten van experimentele middelen.

TRICALS kan ook logistieke ondersteuning bieden bij het opstellen van studieprotocollen en we kunnen deze indienen bij Medisch Ethische Toetsings Commissies (METC). Indien gewenst kunnen we CRO services bieden voor de uitvoering en monitoring van de trials.