• Wat is een klinische trial?

  Voordat een nieuw medicijn op de markt komt, wordt het uitgebreid getest. Eerst in het laboratorium en daarna op dieren. Is het geneesmiddel veilig en effectief? Dan wordt het middel in een klinische studie bij gezonde mensen en patiënten getest. Deze klinische studies worden ook wel ‘trials’ genoemd.

  Een klinische studie is een studie bij patiënten of controlepersonen die vrijwillig behandeld worden met een nieuw onderzoeksmiddel dat nog niet officieel op de markt is. De effecten van het onderzoeksmiddel bij deze personen worden zeer nauwkeurig bestudeerd. Dankzij deze studies kunnen de veiligheid en werkzaamheid van het nieuwe onderzoeksmiddel bij de mens worden onderzocht.

  Lees meer over de testfases van medicijnen.

 • Heeft Radicut positieve effecten bij ALS en kan mijn arts dit voorschrijven?

  In Japan kan het medicijn Radicut® (de intraveneuze formulering van edaravone) worden voorgeschreven bij ALS. In mei 2016 is edaravone onder de merknaam Radicava goedgekeurd in de Verenigde Staten. De resultaten van de Japanse fase 3 studie laten bij een kleine subgroep van ALS-patiënten een matig remmend effect op het ziekteverloop zien. Het is onbekend of de farmaceut MT Pharma een aanvraag voor goedkeuring in Europa heeft ingediend bij de EMA (European Medicine Agency). Het Europese netwerk van ALS Centra, ENCALS, heeft MT Pharma uitgenodigd om een trial te doen in Europa. Zij hebben hier helaas nog niet positief op gereageerd.

  Meer informatie op www.als-centrum.nl

 • Heeft GM604 positieve effecten bij ALS en is dit middel al goedgekeurd?

  Over de effecten van GM604 bij ALS kan nog weinig worden gezegd, omdat de studie te klein was van opzet. Het middel is daarom nog niet goedgekeurd.

  De resultaten van de medicijnstudie GM604 van Genervon zijn bemoedigend. Het betreft echter een fase IIa studie met slechts 8 ALS-patiënten. Deze studie is te klein van opzet om te kunnen zeggen of dit middel een positief effect heeft bij ALS. Onderzoek met een grotere groep patiënten, inclusief een controlegroep, is nodig om uitspraken te doen over de werkzaamheid van dit middel.

  Genervon heeft bij de FDA (Food and Drug Administration) van de Verenigde Staten een versnelde goedkeuring gevraagd. Naar aanleiding deze aanvraag heeft de FDA Genervon verzocht om de volledige resultaten van de Fase IIa studie naar GM604 bekend te maken. Het middel is dus niet goedgekeurd voor de Amerikaanse markt en ook niet voor de Europese markt. Er is een grote fase III studie nodig om de werking van GM604 bij ALS te onderzoeken. Meer informatie vind u op de website van ALS Centrum Nederland.

 • Why is the update of my medical profile not saved properly with Internet Explorer?

  Our website makes use of certain features, which are not supported by older versions of web browsers. For best results to view our website, we recommend that you make use of the following browser releases as a minimum requirement:

  Google Chrome 32.0
  Mozilla Firefox 27.0
  Safari 6.1.2
  Internet Explorer 10