Anna Bochyńska

Anna Bochyńska

Neurolog och tandläkare

År 1986 tog hon examen från medicinska fakulteten och år 1988 tog hon examen från odontologiska institutionen vid Poznań University of Medical Sciences.

Sedan 1991 har hon arbetat vid Institute of Psychiatry and Neurology i Warszawa där hon år 1997 tog specialistexamen av andra graden i neurologi och år 2000 tog hon sin medicine doktorsexamen.

Nu är hon biträdande professor vid I Klinika Neurologiczna IpiN och hon har i många år varit medlem i institutets vetenskapliga råd. Licensierad elektroencefalografi-tekniker (EEG), medlem i Polish Neurology Society, Polish Epileptology Society och Polish Society of Clinical Neurophysiology.

Hennes intresseområden är epilepsi, stroke och Alzheimers. Hon har deltagit och deltar nu i ett flertal vetenskapliga projekt och kliniska studier i Polen och utomlands.

Medverkan i kliniska prövningar:

2006-2008 prövningsnummer 1175 protokoll RPCE04P 1901 UCB Pharma (LVE)

2005–2006 SITS-MOST

2006–2010 IST-3

2008-–2013 INTERSTROKE

2008–2010 SCAST

2009–2012 DIAS-3

2014–2015 SOCRATES

2016-1017- GWEP 1330

 

Connect