Anna Bochyńska

Anna Bochyńska

Neurolog och tandläkare

År 1986 tog hon examen från medicinska fakulteten och år 1988 tog hon examen från odontologiska institutionen vid Poznań University of Medical Sciences.

Sedan 1991 har hon arbetat vid Institute of Psychiatry and Neurology i Warszawa där hon år 1997 tog specialistexamen av andra graden i neurologi och år 2000 tog hon sin medicine doktorsexamen.

Nu är hon biträdande professor vid I Klinika Neurologiczna IpiN och hon har i många år varit medlem i institutets vetenskapliga råd. Licensierad elektroencefalografi-tekniker (EEG), medlem i Polish Neurology Society, Polish Epileptology Society och Polish Society of Clinical Neurophysiology.

Hennes intresseområden är epilepsi, stroke och Alzheimers. Hon har deltagit och deltar nu i ett flertal vetenskapliga projekt och kliniska studier i Polen och utomlands.

Medverkan i kliniska prövningar:

2006-2008 prövningsnummer 1175 protokoll RPCE04P 1901 UCB Pharma (LVE)

2005–2006 SITS-MOST

2006–2010 IST-3

2008-–2013 INTERSTROKE

2008–2010 SCAST

2009–2012 DIAS-3

2014–2015 SOCRATES

2016-1017- GWEP 1330

 

Connect
Connect trials
Recruiting
Fas iii

COURAGE-ALS Studie

Företagsinitierad prövning

Med COURAGE-ALS studie undersöker vi verkningarna och säkerheten för medlet reldesemtiv för behandling av ALS. Denna läkemedelsundersökning genomförs på uppdrag av Cytokinetics.

Läs mer
Recruiting
Fas iii

PHOENIX studie

Företagsinitierad prövning

Amylyx Pharmaceuticals Inc utför en fas 3-studie för att fastställa säkerheten och effektiviteten av deras förening ‘AMX0035’ för behandling av SLA.

Läs mer
Recruiting
Fas iii

ADORE Studie

Företagsinitierad prövning

Ferrer håller på att utföra en fas 3-studie för att bedöma säkerheten och den potentiella effektiviteten av ett prövningsläkemedel för personer med Amyotrofisk lateralskleros (SLA).

Läs mer
Active
Fas ii

APL2-ALS-206-studie

Företagsinitierad prövning

I denna fas 2-studie undersöker vi säkerheten och effekten hos läkemedlet pegcetacoplan för behandling av ALS. Den här läkemedelsundersökningen har utformats på uppdrag av Apellis Pharmaceuticals.

Läs mer
Active
Fas ii

RT001 vid amyotrofisk lateralskleros

I denna fas II-studie vill vi studera säkerhet och effektivitet av sammansättningen RT001 hos personer som lever med ALS. Denna kliniska studie sponsras av Retrotope Inc.

Läs mer