Francesca Trojsi

Francesca Trojsi

Docent i neurologi, specialist vid ALS-centret på First Division of Neurolog

Francesca Trojsi är docent i neurologi vid Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli i Neapel (Italien) och specialist vid ALS-centret på Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli i Neapel (Italien). Hon hade ett forskningsstipendium vid ”MRI Research Center SUN-FISM” (Seconda Università degli Studi di Napoli – Neapel, Italien) från 2009–2010. Hon tog sin filosofie doktorsexamen inom ”Experimental Physiopathology and Neurosciences” (Experimentell fysiopatologi och neurovetenskap) (Seconda Università degli Studi di Napoli – Neapel, Italien) genom forskningsprojektet ”Structural and functional markers in Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) as detected by advanced neuroimaging techniques”. Francesca Trojsi var biträdande professor i neurologi vid Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli i Neapel (Italien) från 2014 till 2021. Hon är biträdande redaktör för avsnittet ”Neurodegeneration” i ”Frontiers in Neuroscience” (2014–i dag) samt för “Orphanet Journal of Rare Diseases” (2021–i dag). Hon är akademisk redaktör för ”Brain Sciences” (MDPI) (2020–i dag). Hennes huvudområden är neuroavbildning/kliniska prövningar avseende ALS och demens. Hon är medlem i EUROPEISKA REFERENSNÄTVERKET (ERN) för sällsynta neuromuskulära sjukdomar (EURO-NMD) hos vårdgivaren universitetssjukhuset Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (2016–idag) och medlem i konsortiet Italian ALS Genetic (ITALSGEN) (2012–i dag) samt i Neuroimaging Society in Amyotrophic Lateral Sclerosis (NiSALS) (2014–i dag).

Connect
Connect trials
Recruiting
Fas iii

COURAGE-ALS Studie

Företagsinitierad prövning

Med COURAGE-ALS studie undersöker vi verkningarna och säkerheten för medlet reldesemtiv för behandling av ALS. Denna läkemedelsundersökning genomförs på uppdrag av Cytokinetics.

Läs mer
Recruiting
Fas iii

PHOENIX studie

Företagsinitierad prövning

Amylyx Pharmaceuticals Inc utför en fas 3-studie för att fastställa säkerheten och effektiviteten av deras förening ‘AMX0035’ för behandling av SLA.

Läs mer
Recruiting
Fas iii

ADORE Studie

Företagsinitierad prövning

Ferrer håller på att utföra en fas 3-studie för att bedöma säkerheten och den potentiella effektiviteten av ett prövningsläkemedel för personer med Amyotrofisk lateralskleros (SLA).

Läs mer
Active
Fas ii

APL2-ALS-206-studie

Företagsinitierad prövning

I denna fas 2-studie undersöker vi säkerheten och effekten hos läkemedlet pegcetacoplan för behandling av ALS. Den här läkemedelsundersökningen har utformats på uppdrag av Apellis Pharmaceuticals.

Läs mer
Active
Fas ii

RT001 vid amyotrofisk lateralskleros

I denna fas II-studie vill vi studera säkerhet och effektivitet av sammansättningen RT001 hos personer som lever med ALS. Denna kliniska studie sponsras av Retrotope Inc.

Läs mer