Gianni Sorarù

Klinisk expert och huvudutredare för kliniska prövningar

Dr Gianni Sorarù är en docent i neurologi vid neurovetenskapliga avdelningen vid universitetet i Padua. Han har alltid varit intresserad av motorneuronsjukdomar. Vid MND-kliniken i Padua är han ansvarig för det multidisciplinära teamet. Hans forskning syftar till att integrera information som erhållits från laboratoriestudier med kliniska applikationer. Inom nationella och internationella samarbeten är han aktiv vid genomförandet av kliniska prövningar och deltar i att skapa arbetsgrupper, patientregister och biobanker.

Connect