Jessica Mandrioli

Jessica Mandrioli

Koordinator och huvudutredare

Sedan 2007 är dr Mandrioli chef för det multidisciplinära centret för MND i Modena, Italien, ett remisscenter för diagnostisering och behandling av MND och som årligen följer 250 patienter. Hon skapade och har koordinerat befolkningen baserat på register för ALS i Modena sedan år 2000, och i regionen Emilia Romagna (4,4 miljoner invånare) sedan 2009. Detta register samlar in patientdata från 17 italienska neurologiska center. Hon har genomfört flera epidemiologiska studier om ALS i Italien. Hon deltog, tillsammans med ITALSGEN Consortium, i flertalet studier om ALS-genetik som ledde till isolering av nya gener (inklusive VCP, C9ORF72, MATRIN3, KIF5A) och till farmakologiska kliniska prövningar inom ALS. Hon koordinerar kliniska studier om ALS (för närvarande: RAP-ALS, co-ALS, FETR-ALS).  Hon var koordinator för den italienska forskningsgruppen för MND från 2013 till 2017. Hon har publicerats i över 100 fackgranskade vetenskapliga tidskrifter och hennes arbete är högt citerat av andra forskare.

Ansluta