Philip van Damme

Philip van Damme

Professor i neurologi

Philip van Damme studerade neurologi vid KU Leuven medical school. Under sin neurologiutbildning avlade han en PhD inom sjukdomsmekanismer vid ALS och fortsatte att arbeta med denna sjukdom efter sin examen 2006. Under 2008 var han neuromuskulär gästforskare vid MGH, Boston och gästforskare vid Day Laboratory for Neuromuscular Research, Harvard Medical School i Boston. Sedan 2009 har han utsetts till neuromuskulär specialist vid neurologiska avdelningen vid UZ Leuven och till professor vid neurovetenskapliga avdelningen vid KU Leuven. Han leder ALS-programmet som involverar diagnostisering, behandling och multidisciplinär vård för patienter med ALS. Han är aktivt involverad i klinisk forskning, inklusive genetik, biomarkörs- och neuroavbildningsstudier samt kliniska prövningar med nya behandlingar för ALS. För närvarande är han ordförande för EAN:s kommitté för riktlinjer för ALS.

Han är även huvudutredare i laboratoriet för neurobiologi (en del av den neurovetenskapliga avdelningen vid universitetet i Leuven och VIB Center for Brain & Disease Research). Hans nuvarande forskning fokuserar på genetiska modifierare vid ALS och på sjukdomsvägar i pluripotenta stamcellsmodeller härledda från ALS-patienter. Philip Van Damme har publicerat mer än 200 rapporter i internationella fackgranskade tidskrifter om ALS och relaterade neuromuskulära sjukdomar.

Connect