Neuromuscular Disease Unit / ALS Clinic St. Gallen

Kantonsspital St. Gallen

ALS-kliniken i St. Gallen är det stora remisscentret för ALS-patienter i Schweiz.

st. gallen
Kantonsspital St. Gallen

Vi erbjuder multidisciplinär patientvård till 200 patienter från hela Schweiz. Man träffar patienterna regelbundet, vanligtvis var tredje månad. Vidare är vi engagerade i flertalet forskningsprojekt. Dessa omfattar ett brett spektrum som sträcker sig från forskning av livskvalitet till genetisk forskning. De flesta projekten är samarbeten med andra ALS/MND-center. Klinisk neurofysiologi är en hörnsten i vår rutinmässiga kliniska praxis och även i vissa forskningsprojekt. Vår mission är att erbjuda holistisk vård till ALS-patienter och vårdgivare samt att bidra till ALS-forskningen.

Kontakt
Plats
Rorschacher Strasse, St. Gallen, Switzerland

Våra Specialister

Markus Weber

Professor of Neurology

Markus Weber is Professor of Neurology in Kantonsspital St. Gallen

Markus Weber
Current trials
Recruiting
Fas iii

COURAGE-ALS Studie

Företagsinitierad prövning
Med COURAGE-ALS studie undersöker vi verkningarna och säkerheten för medlet reldesemtiv för behandling av ALS. Denna läkemedelsundersökning genomförs på uppdrag av Cytokinetics.
Läs mer
Recruiting
Fas iii

PHOENIX studie

Företagsinitierad prövning
Amylyx Pharmaceuticals Inc utför en fas 3-studie för att fastställa säkerheten och effektiviteten av deras förening 'AMX0035' för behandling av SLA.
Läs mer
Recruiting
Fas iii

ADORE Studie

Företagsinitierad prövning
Ferrer håller på att utföra en fas 3-studie för att bedöma säkerheten och den potentiella effektiviteten av ett prövningsläkemedel för personer med Amyotrofisk lateralskleros (SLA).
Läs mer
Active
Fas ii

APL2-ALS-206-studie

Företagsinitierad prövning
I denna fas 2-studie undersöker vi säkerheten och effekten hos läkemedlet pegcetacoplan för behandling av ALS. Den här läkemedelsundersökningen har utformats på uppdrag av Apellis Pharmaceuticals.
Läs mer
Active
Fas ii

RT001 vid amyotrofisk lateralskleros

I denna fas II-studie vill vi studera säkerhet och effektivitet av sammansättningen RT001 hos personer som lever med ALS. Denna kliniska studie sponsras av Retrotope Inc.
Läs mer