Przychodnia Artmed

ARTMED är en öppenvårdsmottagning med modern diagnostik- och behandlingsutrustning som används för neurologiska sjukdomar, rehabilitering, gynekologi samt estetisk och regenerativ medicin.

Artmed Logo
Przychodnia Artmed

Våra huvudområden är neurologisk och motorisk rehabilitering. På ARTMED utför vi omfattande elektrofysiologi- och ultraljudsdiagnostik av degenerativa och metaboliska trauman och sjukdomar i det perifera nervsystemet. I samarbete med andra center utökar vi vår diagnostisering med avancerade avbildnings- och laboratoriedata. Vårt fysioterapiteam erbjuder motorisk rehabilitering som har skräddarsytts för patienten med tillämpning av nya rehabiliteringsinstrument, inklusive ett anti-gravitationslöpband (ALTER-G). Om det indiceras utökar vi vanlig farmakoterapi med ultraljudsstyrda perineurala injektioner och andra injektioner med lokalbedövning och steroider. ARTMEDs övriga expertområden innefattar gynekologi och estetisk och regenerativ medicin.

Kontakt
Plats
Barska 63/1, 33-300 Nowy Sącz, Poland

Our Specialists

Anna Bochyńska

Neurolog och tandläkare

År 1986 tog hon examen från medicinska fakulteten och år 1988 tog […]

Anna Bochyńska