ALS Research Group

Umeå universitetssjukhus

ALS-teamet vid Umeå universitetssjukhus genomför kliniska studier, inklusive fas I–III-studier och molekylär patologisk forskning med hjälp av genetik (DNA), proteomik (proteiner) och metabolomik.

 

 

UmeaUniversity_Logo
Umeå universitetssjukhus

ALS Clinical Center etablerades vid Umeå universitetssjukhus 1992. Detta är nu det huvudsakliga centret för diagnostisering och vård av patienter med neuromuskulära sjukdomar i norra Sverige. Det kliniska teamet genomför även second opinion-utvärderingar av patienter från andra delar av Sverige och från utlandet. Sedan 1992 har centret genomfört kliniska fas I–III-studier som rör utredarinitierade kliniska studier samt studier med industrin. ALS Clinical Center är del av det större ALS Research Consortium i Umeå som genomför genetiska, histopatologiska och molekylärpatologiska studier. Fokuset ligger på att studera SOD1 och dess roll som prion vid orsak till celldöd.

Kontakt
Plats
Umeå University, Postadress:, Umeå, Sweden

Våra Specialister

Peter Andersen

Professor of Neurology and Senior Neurologist

Professor Andersen obtained his medical degree from Copenhagen University and specialised in […]

Peter Andersen
Current trials
Recruiting
Fas iii

PHOENIX studie

Företagsinitierad prövning

Amylyx Pharmaceuticals Inc utför en fas 3-studie för att fastställa säkerheten och effektiviteten av deras förening ‘AMX0035’ för behandling av SLA.

Läs mer