ALS Research Group

Umeå universitetssjukhus

ALS-teamet vid Umeå universitetssjukhus genomför kliniska studier, inklusive fas I–III-studier och molekylär patologisk forskning med hjälp av genetik (DNA), proteomik (proteiner) och metabolomik.

 

 

UmeaUniversity_Logo
Umeå universitetssjukhus

ALS Clinical Center etablerades vid Umeå universitetssjukhus 1992. Detta är nu det huvudsakliga centret för diagnostisering och vård av patienter med neuromuskulära sjukdomar i norra Sverige. Det kliniska teamet genomför även second opinion-utvärderingar av patienter från andra delar av Sverige och från utlandet. Sedan 1992 har centret genomfört kliniska fas I–III-studier som rör utredarinitierade kliniska studier samt studier med industrin. ALS Clinical Center är del av det större ALS Research Consortium i Umeå som genomför genetiska, histopatologiska och molekylärpatologiska studier. Fokuset ligger på att studera SOD1 och dess roll som prion vid orsak till celldöd.

Kontakt
Plats
Umeå University, Postadress:, Umeå, Sweden

Våra Specialister

Peter Andersen

Professor of Neurology and Senior Neurologist

Professor Andersen obtained his medical degree from Copenhagen University and specialised in […]

Peter Andersen
Current trials
Recruiting
Fas iii

COURAGE-ALS Studie

Företagsinitierad prövning
Med COURAGE-ALS studie undersöker vi verkningarna och säkerheten för medlet reldesemtiv för behandling av ALS. Denna läkemedelsundersökning genomförs på uppdrag av Cytokinetics.
Läs mer
Recruiting
Fas iii

PHOENIX studie

Företagsinitierad prövning
Amylyx Pharmaceuticals Inc utför en fas 3-studie för att fastställa säkerheten och effektiviteten av deras förening 'AMX0035' för behandling av SLA.
Läs mer
Recruiting
Fas iii

ADORE Studie

Företagsinitierad prövning
Ferrer håller på att utföra en fas 3-studie för att bedöma säkerheten och den potentiella effektiviteten av ett prövningsläkemedel för personer med Amyotrofisk lateralskleros (SLA).
Läs mer
Active
Fas ii

APL2-ALS-206-studie

Företagsinitierad prövning
I denna fas 2-studie undersöker vi säkerheten och effekten hos läkemedlet pegcetacoplan för behandling av ALS. Den här läkemedelsundersökningen har utformats på uppdrag av Apellis Pharmaceuticals.
Läs mer
Active
Fas ii

RT001 vid amyotrofisk lateralskleros

I denna fas II-studie vill vi studera säkerhet och effektivitet av sammansättningen RT001 hos personer som lever med ALS. Denna kliniska studie sponsras av Retrotope Inc.
Läs mer