ALS Research Group

Umeå universitetssjukhus

ALS-teamet vid Umeå universitetssjukhus genomför kliniska studier, inklusive fas I–III-studier och molekylär patologisk forskning med hjälp av genetik (DNA), proteomik (proteiner) och metabolomik.

 

 

UmeaUniversity_Logo
Umeå universitetssjukhus

ALS Clinical Center etablerades vid Umeå universitetssjukhus 1992. Detta är nu det huvudsakliga centret för diagnostisering och vård av patienter med neuromuskulära sjukdomar i norra Sverige. Det kliniska teamet genomför även second opinion-utvärderingar av patienter från andra delar av Sverige och från utlandet. Sedan 1992 har centret genomfört kliniska fas I–III-studier som rör utredarinitierade kliniska studier samt studier med industrin. ALS Clinical Center är del av det större ALS Research Consortium i Umeå som genomför genetiska, histopatologiska och molekylärpatologiska studier. Fokuset ligger på att studera SOD1 och dess roll som prion vid orsak till celldöd.

Kontakt
Plats
Umeå University, Postadress:, Umeå, Sweden

Våra Specialister

Peter Andersen

Professor of Neurology and Senior Neurologist

Professor Andersen obtained his medical degree from Copenhagen University and specialised in […]

Peter Andersen
Current trials
Recruiting
Fas ii

AP101-02

Gesponsorde Trial
In this study we investigate the safety, tolerability, pharmacodynamics markers and pharmacokinetics (how a drug is absorbed and excreted) of AP-101 in patients with familial and sporadic amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Currently, we are only looking for patients with familial ALS (caused by a SOD1 gene mutation) to participate in the study. This study is sponsored by AL-S Pharma.
Läs mer
Recruiting
Fas iii

ATLAS-studie

Företagsinitierad prövning
Biogen genomför en klinisk studie för att bedöma effektiviteten och säkerheten hos ett prövningsläkemedel för vuxna som inte har några kliniska tecken eller symtom på amyotrofisk lateralskleros (ALS) (som definitivt tyder på att ALS-sjukdomen har debuterat) men som bär på en viss variant av genen superoxiddismutas 1 (SOD1).
Läs mer
Active
Fas iii

PHOENIX studie

Företagsinitierad prövning
Amylyx Pharmaceuticals Inc utför en fas 3-studie för att fastställa säkerheten och effektiviteten av deras förening 'AMX0035' för behandling av SLA.
Läs mer