Instituto de Investigación Sanitaria, ALS Unit

University Hospital 12 de Octubre

ALS-enheten vid Hospital 12 de Octubre i Madrid är en av de fyra ALS-enheterna i huvudstadsdistriktet i Spanien. Det är den enda enheten i hela landet som inkluderar ett forskningslaboratorium.

 

University Hospital 12 de Octubre

Vårt huvudsakliga syfte är att studera genetik hos den spanska ALS-populationen för att upptäcka nya prognostiska och diagnostiska biomarkörer och för att utveckla prekliniska och kliniska analyser.

Kontakt
Plats
University Hospital 12 de Octubre, Avenida de Córdoba, Madrid, Spain
Contact

Våra Specialister

Jesús Esteban Pérez

Principal investigator

Dr. Jesús Esteban Pérez is Principal investigator in University Hospital 12 de […]

Jesús Esteban Pérez
Current trials
Recruiting
Fas iii

PHOENIX studie

Företagsinitierad prövning

Amylyx Pharmaceuticals Inc utför en fas 3-studie för att fastställa säkerheten och effektiviteten av deras förening ‘AMX0035’ för behandling av SLA.

Läs mer