Universitetssjukhuset i Århus

Neurologiska avdelningen vid Universitetssjukhuset i Århus genomför forskning inom neuromuskulära och rörelsesjukdomar samt inom neuropatisk smärta.

 

Universitetssjukhuset i Århus

Vårt team är mycket aktivt inom de flesta områden för klinisk neurologisk och klinisk neurofysiologisk forskning. Vi har publicerat våra vetenskapliga resultat i flera kända tidskrifter. Vi deltar även i internationella konsortier, såsom EU-IMI consortium, och samarbetar med partner i Europa och USA.

Kontakt
Plats
Palle Juul Jensens Boulevard 165, indg J, 517

Våra Specialister

Anette Torvin Møller

Senior Consultant Neurologist

Anette Torvin Møller is senior consultant Neurologist of the department of Neurology […]

Anette Torvin Møller