Plattformsprövning

Ett unikt sätt att skynda på ALS-forskningen

ALS är en komplex sjukdom och varje patient är unik. Behovet av individualiserade behandlingar som behandlar ALS i alla dess olika former är därför brådskande. Adaptiva plattformsprövningar, såsom MAGNET-prövningen, är innovativa typer av kliniska prövningar som tillåter flera läkemedel att prövas samtidigt.

Hur plattformsprövningar fungerar

Den unika plattformsdesignen gör det möjligt att när som helst lägga till nya behandlingsarmar. Detta tillåter snabb och kostnadseffektiv screening av nya potentiella behandlingar och skyndar på processen för att hitta ett botemedel mot ALS.

MAGNET-prövningen är den första internationella plattformsprövningen som fokuserar på att hitta effektiva behandlingar för ALS.

MAGNET står för flerarmat (Multi-arm), adaptivt (Adaptive), gruppsekventiellt (Group-sequential) prövningsnätverk (trial NETwork). För närvarande är 16 akademiska medicinska center från 6 länder involverade i MAGNET-prövningen: Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Irland, Sverige och Australien.

Fördelar med MAGNET plattformsprövning

Ökade chanser

Prövning av flera behandlingar på en och samma gång

Detta ökar våra chanser att hitta lämpliga läkemedel för att behandla ALS. Plattformsprövningen är adaptiv, vilket innebär att behandlingar kan läggas till och tas bort från plattformen efter behov.

Fler patienter får behandling

Minimerar tid på placebo

MAGNET-prövningens utformning möjliggör att de olika behandlingsarmarna kan dela information från den placebobehandlade gruppen. Detta innebär att patienter har större chans att få prövningsläkemedlet istället för placebo.

Sparar tid

Snabbar på förloppet vilket reducerar kostnaderna.

Tack vare studiens adaptiva natur kan nya behandlingar läggas till allteftersom de blir tillgängliga. Detta sparar ansenlig tid jämfört med att påbörja en helt ny klinisk prövning för varje kandidatläkemedel.

MAGNET behandlingsarmar

MAGNET adaptiv plattformsprövning möjliggör utredning av flera behandlingar på en och samma gång. Dessutom kan nya kandidatläkemedel läggas till till plattformsprövningen medan ineffektiva läkemedel kan tas bort. På detta sätt minimeras den tid patienter exponeras för en ineffektiv behandling. De två första läkemedlen som vi kommer att utreda används redan för att behandla andra sjukdomar och är säkra för ALS-patienter:  litiumkarbonat.

Läs mer om MAGNET behandlingsarmar här

Nuvarande prövningat
Recruiting
Fas iii

COURAGE-ALS Studie

Företagsinitierad prövning
Med COURAGE-ALS studie undersöker vi verkningarna och säkerheten för medlet reldesemtiv för behandling av ALS. Denna läkemedelsundersökning genomförs på uppdrag av Cytokinetics.
Läs mer
Recruiting
Fas iii

PHOENIX studie

Företagsinitierad prövning
Amylyx Pharmaceuticals Inc utför en fas 3-studie för att fastställa säkerheten och effektiviteten av deras förening 'AMX0035' för behandling av SLA.
Läs mer
Recruiting
Fas iii

ADORE Studie

Företagsinitierad prövning
Ferrer håller på att utföra en fas 3-studie för att bedöma säkerheten och den potentiella effektiviteten av ett prövningsläkemedel för personer med Amyotrofisk lateralskleros (SLA).
Läs mer
Active
Fas ii

APL2-ALS-206-studie

Företagsinitierad prövning
I denna fas 2-studie undersöker vi säkerheten och effekten hos läkemedlet pegcetacoplan för behandling av ALS. Den här läkemedelsundersökningen har utformats på uppdrag av Apellis Pharmaceuticals.
Läs mer
Active
Fas ii

RT001 vid amyotrofisk lateralskleros

I denna fas II-studie vill vi studera säkerhet och effektivitet av sammansättningen RT001 hos personer som lever med ALS. Denna kliniska studie sponsras av Retrotope Inc.
Läs mer