Marta Gromicho

Senior onderzoeker

Dr Gromicho is een senior post-doctoraal onderzoeker en doet onderzoek naar ALS sinds 2015.

Connect