Patiënten

Samen een wereld zonder ALS, PSMA en PLS creëren

TRICALS is een unieke samenwerking die patiënten, toponderzoekers en ALS-stichtingen verenigt. We hebben een radicaal nieuwe manier bedacht voor het vinden van effectieve behandelingen voor ALS, PSMA en PLS. Samen kunnen we deze ziektes behandelbaar maken.

Ga met ons mee op de snelweg naar een behandeling

Momenteel neemt minder dan 5% van de patiënten deel aan klinische studies. TRICALS wil klinische studies toegankelijk maken voor alle mensen met ALS, PSMA en PLS door hen en hun dierbaren de kans te geven om een zinvolle bijdrage te leveren om de wereld voor altijd te bevrijden van deze ziektes.

De directe betrokkenheid van patiënten is essentieel en dringend noodzakelijk. Elke persoon met ALS, PSMA of PLS heeft een belangrijk stukje van de puzzel in zijn/haar bezit en het kunnen leggen van die puzzel zal ons helpen nieuwe en effectievere behandelingen te vinden. Wij zijn van mening dat we het verschil kunnen maken met onze nieuwe aanpak, waarbij we allemaal samenwerken. We kunnen ALS, PSMA en PLS veranderen in aandoeningen die behandelbaar zijn. Als we allemaal samenwerken, kunnen we een snelweg aanleggen naar nieuwe medicijnen.

Lees hier wat TRICALS al heeft bereikt

.

Hoe werkt TRICALS?

U kunt helpen door u te registreren bij TRICALS. Na uw toestemming zullen wij u informeren zodra u in aanmerking komt voor een klinische studie, en wordt u uitgenodigd bij een ALS-centrum van uw keuze voor verdere begeleiding en screening. Zelfs als er geen geschikte onderzoeken zijn, zal uw deelname ons helpen deze complexe ziekte verder te ontrafelen door uw gegevens door te geven en deel te nemen aan andere soorten wetenschappelijk onderzoek.

Registreer u nu
Stap 1

Registreer u als patiënt

Als u ALS, PSMA of PLS heeft, kunt u zich registreren voor TRICALS. Tijdens uw registratie zullen wij u vragen naar naar uw persoonlijke gegevens en basisinformatie over de wijze waarop ALS, PSMA of PLS uw leven beïnvloedt.

Stap 2

Vragenlijst voor screening

Wanneer u zich met succes heeft geregistreerd, sturen wij u een online vragenlijst toe. Getraind personeel van het TRICALS-centrum van uw land zal uw antwoorden vervolgens evalueren.

Stap 3

Screening & deelname

Wanneer u voldoet aan de minimumvereisten voor een actief of nieuw geneesmiddelenonderzoek, zult u worden uitgenodigd voor een screening in één van de deelnemende onderzoekscentra in uw land. Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u deelnemen aan het geneesmiddelenonderzoek.

Onze missie is simpel: een effectieve behandeling vinden voor patiënten met ALS, PSMA en PLS

Josefina - patiënt

Kracht in eenheid

“Ik zou willen zeggen dat verbondenheid sterk maakt. Ook al zijn we maar met weinigen, als we allemaal een zandkorrel bijdragen, kunnen we uiteindelijk een strand maken”

Mia - patiënt

Een verschil maken

“Ik vind het als patiënt belangrijk om invloed uit te oefenen en andere patiënten te overtuigen om mee te gaan doen en het verschil te maken”

Huidige onderzoeken
Actief
Fase iii

ALXN1210-ALS-308 studie

Deze fase 3 studie onderzoekt de werkzaamheid en veiligheid van het middel ‘Ravulizumab’ bij mensen met ALS.
Lees meer
Actief
Fase ii

RT001 in Amyotrofische Laterale Sclerose

Gesponsorde Trial
In dit onderzoek bekijken we hoe veilig het nieuwe middel RT001 is voor de behandeling van ALS. Ook bekijken we of RT001 de symptomen kan verbeteren die door ALS worden veroorzaakt. Dit geneesmiddelenonderzoek is opgezet in opdracht van Retrotope Inc.
Lees meer
Werving
Fase iii

TUDCA-ALS studie

Deze studie zal de werkzaamheid van tauroursodeoxycholzuur (TUDCA) evalueren als aanvullende behandeling voor mensen met ALS.
Lees meer
Werving
Fase iii

MAGNET studie

Platformonderzoek
MAGNET is een innovatief klinisch platformonderzoek waarbij meerdere behandelingen voor ALS gelijktijdig worden onderzocht.
Lees meer
Registreer u als patiënt

TRICALS wil de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor ALS, PSMA en PLS versnellen. U kunt helpen door u te registreren bij TRICALS. De deelname van patiënten aan klinische studies is noodzakelijk om betere behandelingen te vinden.