Internationalisering

TryMe gaat verder in TRICALS

In de drie jaar dat Project TryMe loopt, zijn al belangrijke resultaten geboekt. Om verder uit te bouwen is het tijd voor de volgende stap: internationalisatie. Om dat te kunnen realiseren gaat Project TryMe verder in project TRICALS. 

Project TryMe

Project TryMe werd in 2016 door Stichting ALS Nederland en ALS Centrum Nederland gelanceerd. Het belangrijkste doel van Project TryMe is meer en betere medicijntrials te realiseren, om de zoektocht naar behandelingen voor ALS te versnellen. Om dit te bewerkstelligen, wordt er continu gewerkt aan innovatie van medicijnonderzoek.

 

Innovaties sneller toegepast in studies

Door Project TryMe samen te voegen met TRICALS, kunnen de innovaties uit Project TryMe straks sneller toegepast worden in nieuwe medicijnstudies. Deze integratie combineert het beste van beide initiatieven: meer trials, met een hogere kwaliteit, die bovendien minder lang in beslag nemen. Bovendien heeft TRICALS een Europees netwerk waardoor de impact van Project TryMe kan worden vergroot.

Op de achtergrond is al langer gewerkt aan het integreren van de innovaties van Project TryMe in het medicijnonderzoek van TRICALS. “Het is de bedoeling dat de innovaties die we binnen Project TryMe ontwikkeld hebben, zo snel mogelijk toegepast worden binnen medicijnstudies. Ik vind het belangrijk dat alle mensen met ALS mee kunnen doen aan medicijnstudies. Alleen zo kunnen we stappen zetten richting een wereld zonder ALS. De integratie van Project TryMe binnen TRICALS is een belangrijke stap in dit proces”, aldus initiatiefnemer prof. dr. Leonard van den Berg, coördinator van ALS Centrum Nederland en voorzitter van TRICALS.

Wat heeft TryMe allemaal bereikt

Project TryMe gaat nu verder binnen TRICALS. Dankzij alle donaties en steun voor het project zijn er echter al vele resultaten opgeleverd, die toekomstige trials aanzienlijk kunnen verbeteren

Trial

Aanzet voor eerste behandeling op maat?

Onderzoek van TryMe legt de basis voor een nieuwe trial die we binnen TRICALS gaan uitvoeren met behandeling op maat voor mensen met UNC13a gendefect

Wearables

Actigraph als nieuwe en betere uitkomstmaat

Dankzij TryMe weten we dat de Actigraph een mogelijke nieuwe en betere uitkomstmaat is voor medicijnonderzoek. Binnen TRICALS kijken we nu hoe we dit in toekomstige trials kunnen toepassen

Predictiemodel

Meer patiënten die kunnen deelnemen in trials

Binnen TryMe is een nieuw predictiemodel ontwikkeld dat het ziekteverloop nauwkeuriger kan voorspellen. Door dit in de TRICALS platform trial toe te passen komt ca 75% van patiënten in aanmerking om mee te doen in plaats van 40% bij traditionele inclusie

Versnellen

Wiskundig model verkort onderzoek met 25%

Met onderzoek van TryMe is een nieuw wiskundig model gemaakt waarmee we de duur van trials met een kwart kunnen verkorten. Dit wiskundige model passen we nu binnen TRICALS toe om medicijnonderzoek te versnellen

Spierkracht

Nauwkeurig én zelf thuis meten

TryMe legt de basis voor de ontwikkeling van een nieuw apparaat waarmee we spierkracht nauwkeuriger en zelfs thuis kunnen meten. De ontwikkeling van dit apparaat wordt verder uitgewerkt om in de toekomst te kunnen implementeren in medicijnonderzoek

Vragenlijst

Eenvoudig en op afstand ziektebeloop meten

Binnen TryMe is een nieuwe vragenlijst ontwikkeld waarmee het ziektebeloop van patiënten makkelijk en op afstand te meten wordt. Binnen TRICALS gaan we verder met het implementeren van deze vragenlijst

Bezoek de TRICALS website

Neem snel een kijkje