ALS Centrum, IRCCS Istituto Auxologico Italiano

Universiteit van Milaan Medische Faculteit

Het ALS Centrum is een expertise-instelling in Italië voor de diagnose en zorg van mensen die getroffen zijn door ALS en andere motorneuronziekten. Het huist een multidisciplinair team en is betrokken bij klinische trials, genetisch onderzoek en biomarkerontwikkeling.

MilanMedicalSchool_Logo
Universiteit van Milaan Medische Faculteit

We bieden een multidisciplinair team dat instaat voor een zorgvuldige klinische diagnose en een centrum voor klinische trials. Onderzoek in het Laboratorium voor Neurowetenschappen richt zich voornamelijk op de genetisch onderzoek van ALS, ALS-ziektemechanismen met behulp van celmodellen, stamcelmodellen, en de ontwikkeling van biomarkers. We hebben ‘eye-tracking-‘ en ‘BCI-‘technologieën ontwikkeld om neuropsychologische veranderingen bij mensen met ALS te onderzoeken. Het ALS Centrum in Milaan is in 1997 door de FDA beoordeeld voor een klinische trial.

Contact
Locatie
International Medical School, University of Milan, Milan, Metropolitan City of Milan, Italy

Onze Specialisten

Vincenzo Silani

Hoogleraar Neurologie en Voorzitter

Vincenzo Silani is hoogleraar neurologie, directeur van de afdeling Neurologie en Herseninfarcten […]

Vincenzo Silani
Current trials
Completed
Fase iii

ADORE trial

Gesponsorde Trial
Deze fase 3 studie onderzoekt de werkzaamheid en veiligheid van het middel FNP122 bij mensen met ALS. De studie is opgezet in opdracht van Ferrer.
Lees meer
Completed
Fase iii

PHOENIX trial

Gesponsorde Trial
In deze studie onderzoeken we de veiligheid en werkzaamheid van het nieuwe geneesmiddel ‘AMX0035’ voor de behandeling van ALS. Mensen kunnen zich nu aanmelden voor deelname. De studie is opgezet in opdracht van het farmaceutische bedrijf Amylyx Pharmaceuticals Inc.
Lees meer
Completed
Fase iii

TUDCA-ALS trial

Investigator Initiated Trial
Deze studie zal de werkzaamheid van tauroursodeoxycholzuur (TUDCA) evalueren als aanvullende behandeling voor mensen met ALS.
Lees meer