Christopher McDermott

Christopher McDermott

Professor i translationell neurologi

Professor McDermott avlade sin medicinska examen vid universitetet i Leeds. Han fortsatte sin medicinska och specialiserande utbildning inom neurologi i Leeds och fullföljde därefter en klinisk forskningsutbildning vid University of Newcastle upon Tyne. Han flyttade till universitetet i Sheffield för sin doktorsavhandling och fullföljde sin specialistutblidning inom neurologi för att bli neurologkonsult. Professor McDermott är nu professor i translationell neurologi vid SITraN och neurologkonsult vid Sheffield Teaching Hospitals Foundation NHS Trust där han regelbundet åtar sig specialistuppdrag för MND- och neuromuskulära kliniker i Sheffield. Hans forskningsprogram syftar i huvudsak till att utveckla bevisbasen för att erbjuda stödjande och symtomatisk vård för patienter som lever med motorneuronsjukdom.  Han är ordförande för IHR UK MND Clinical Studies Group och erfaren inom kliniska prövningar om ALS.

 

 

Connect