TRICALS

Ett konsortium som levererar

TRICALS konsortium förenar ledande ALS-experter, patientgrupper och ALS-stiftelser i Europa. Genom att samarbeta kan vi påskynda utvecklingen av kliniska läkemedel för ALS.

Förvandla din sammansättning till ett botemedel mot ALS tillsammans med TRICALS

Genom vårt unika nätverk av harmoniserade och prövningsklara ALS-center tjänar vi en väldefinierad patientpopulation i 15 länder. Alla våra center är stora och specialiserade, med utmärkta meriter inom företags- och forskarinitierade kliniska prövningar, och dessa center ger snabb och målinriktad deltagarrekrytering och högkvalitativa resultat.

TRICALS kan stödja läkemedels- och biotekniska företag i deras forskning med kliniska prövningar med hjälp av vår prövningsklara infrastruktur och ledande experter. Kombinationen tillåter en effektiv studiedesign, harmoniserade resultatmätningar och hög patientrekrytering. Endast genom att samarbeta kan vi förbättra effektiva behandlingar för personer som lever med ALS.

Våra tjänster och vår vetenskapliga expertis

Genomförande av prövning

Påskynda fas I–III-prövningar med vår infrastruktur

 • Projekt- och platshantering
 • Genomförbarhet och platsval
 • Patientrekrytering och -bevarande
 • Centraliserad patientdatabas
 • Centrallaboratorium (genetiska och avancerade biomarkörer)
 • CRO-samarbete
 • Specialiserad data safety monitoring board
Utbildning

Optimera kvalitet med dedikerad och utbildad personal

 • Erfarna instruktörer
 • Utbildning inom resultatmått som ALSFRS-R, Staging, HHD, ECAS, andningsfunktion, MUNIX
 • All personal på TRICALS-centren är certifierad och utbildas regelbundet inom utfallsmått för ALS
Masterprotokollprotocol

Undvik att uppfinna hjulet på nytt

 • Masterprotokollet inkluderar innovationer (t.ex. lämplighetskriterier och utfallsmått)
 • Möjlighet att använda MAGNET plattformsprövning eller en självständig prövning
Patientengagemanginvolvement

Närmare involvering av patienter

 • Internationell patientrådgivningsgrupp som informerar om prövningsdesign
 • Nära samarbete med EUPALS
 • Engagerade patienter genom TRICALS patientregister
Vetenskaplig expertis

Vägledande inom prövningsdesign

 • Komplett metodologiskt och statistiskt stöd
 • Riktad och ökad inklusion med en validerad modell för överlevnadsprognos
 • Individualiserade patientrapporterade resultat
 • Förbättrade sammansatta resultatmått
 • Innovativa biomarkörer
 • Banbrytande digital medicinsk teknik
 • Adaptiv och händelsebaserad prövningsdesign

Vår mission är enkel: att göra kliniska ALS-prövningar effektivare

Noel - patient

TRICALS främjar behandlingseffektiviteten

”Jag hoppas att vi med TRICALS kan utveckla förmågan att segmentera ALS så att behandlingarna kan utvecklas för att behandla individuella undergrupper”

Få tillgång till vårt växande nätverk av ALS-experter

Leonard van den Berg

Professor i neurologi och ordförande för TRICALS

Leonard van den Berg är professor i neurologi och ordförande för TRICALS. […]

Leonard van den Berg
Nuvarande prövningar
Recruiting
Fas i

PRO-101 trial

Gesponsorde Trial
Läs mer
Recruiting
Fas ii

CARDINALS

Industry trial
The CARDINALS clinical research study is evaluating a study drug (Utreloxastat) to see if it can help slow ALS symptoms. Researchers will also test the safety and tolerability of the study drug and how the body responds to it. The study drug is a liquid that is swallowed 2 times a day.
Läs mer
Recruiting
Fas ii

AP101-02

In this study we investigate the safety, tolerability, pharmacodynamics markers and pharmacokinetics (how a drug is absorbed and excreted) of AP-101 in patients with familial and sporadic amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Currently, we are only looking for patients with familial ALS (caused by a SOD1 gene mutation) to participate in the study. This study is sponsored by AL-S Pharma.
Läs mer
Recruiting
Fas iii

ATLAS-studie

Företagsinitierad prövning
Biogen genomför en klinisk studie för att bedöma effektiviteten och säkerheten hos ett prövningsläkemedel för vuxna som inte har några kliniska tecken eller symtom på amyotrofisk lateralskleros (ALS) (som definitivt tyder på att ALS-sjukdomen har debuterat) men som bär på en viss variant av genen superoxiddismutas 1 (SOD1).
Läs mer
Completed
Fas iii

PHOENIX studie

Företagsinitierad prövning
Amylyx Pharmaceuticals Inc utför en fas 3-studie för att fastställa säkerheten och effektiviteten av deras förening 'AMX0035' för behandling av SLA.
Läs mer
Completed
Fas iii

ADORE Studie

Företagsinitierad prövning
Ferrer håller på att utföra en fas 3-studie för att bedöma säkerheten och den potentiella effektiviteten av ett prövningsläkemedel för personer med Amyotrofisk lateralskleros (SLA).
Läs mer
Recruiting
Fas iii

MAGNET-prövning

Plattformsprövning
MAGNET-prövningen är en innovativ klinisk plattformsprövning som undersöker flera läkemedel mot ALS samtidigt.
Läs mer
Kontakta oss

Kontakta oss för information om hur TRICALS kan samarbeta med dig för att förvandla din sammansättning till ett botemedel