Ansvarsfriskrivning

Vår integritetspolicy

TRICALS är ett samarbete mellan forskare och sjukvårdspersonal från flera olika medicinska universitetscenter i Europa med expertis inom ALS. Syftet med detta samarbete är att nå vårt enda mål: att hitta effektiva behandlingar för ALS.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Vi är en välgörenhetsorganisation och vår registrerade adress är Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET, Utrecht, Nederländerna. Vi kontrollerar personuppgifterna som samlas in på webbplatsen. Detta innebär att vi kontrollerar sättet på vilket dina personuppgifter samlas in och syftet för vilket personuppgifterna används.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi eftersträvar högsta standard för integritet enligt GDPR. Vi kan samla in, behandla och använda dina personuppgifter antingen genom vår webbplats (t.ex. när du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev), e-post eller genom personliga kontakter.

På TRICALS webbplats samlar vi bara in grundläggande personuppgifter och inkluderar inte särskilda typer av information eller känsliga uppgifter. Personuppgifterna kan inkludera namn, yrke, arbetsplatsadress, e-post och telefonnummer. Registrering som patient görs på en separat plattform för att säkerställa maximal säkerhet för dina personuppgifter.

Varför behöver vi dina uppgifter och vad gör vi med dina uppgifter?

Ett av syftena med vår webbplats är att informera om vilka vi är och vad vi gör. Vi samlar enbart in och använder dina personuppgifter för (en av) följande ändamål:

  • för att säkerställa implementering av vårt samarbete, enligt registrering i en offert, ett avtal eller kontrakt
  • för administrativa ändamål
  • för ändamål rörande initiativet TRICALS
  • för att kunna skicka nyhetsbrev och inbjudningar till event.

Delas dina uppgifter med andra?

Vi delar inte dina data med tredje parter för kommersiella eller marknadsföringssyften. Dina personuppgifter får endast delas i samband med specifika TRICALS-aktiviteter och samarbetsmöjligheter.

Viss personlig information kan även delas med våra tredje parts tjänsteleverantörer (t.ex. webbhosting, programvaruleverantör för nyhetsbrev etc.) för att kunna möjliggöra dessa tjänster. Så långt som dessa tredje parter har tillgång till personuppgifter för att kunna utföra dessa behandlingsaktiviteter kommer de att vara förbundna att inte använda dina personuppgifter för andra syften än vad vi kommit överens om med dig. Vi kräver att dessa tredje parter implementerar lämpliga skyddsnivåer för att skydda dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med behöriga myndigheter om detta krävs enligt lag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som krävs för att vi ska kunna erbjuda dig de tjänster du har begärt eller som du samtyckt till, med undantag för vad lagen kräver.

Vilka är dina rättigheter?

Enligt GDPR har du rätt att se kopior av alla personuppgifter som vi lagrar och att få dessa ändrade, rättade, raderade eller exporterade. Du kan även begränsa, hindra eller protestera mot behandlingen av dina uppgifter. Du kan när som helst du vill se dina uppgifter eller utöva någon av rättigheterna som beskrivits ovan, skicka in en begäran till:

TRICALS
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET, Utrecht
Nederländerna

Eller via e-post på info@tricals.org

Vi återkommer så snart vi kan och inom högst en månad efter att du kontaktat oss. Vi kan komma att begära att du bekräftar din identitet innan vi kan lämna ut information till dig.

uppdaterad april 2020