Vår organisation

Ett oberoende konsortium

TRICALS är ett oberoende konsortium som består av ledande ALS-experter, patienter, patientstödgrupper och ALS-stiftelser från 15 länder. Tillsammans har vi ett gemensamt mål: att hitta effektiva behandlingar för ALS

Hitta ett botemedel mot ALS, tillsammans

 

Att samarbeta i stor, internationell skala är det enda effektiva sättet att hitta ett botemedel mot ALS. Därför har de absolut bästa experterna från ledande forskningscenter runtom i Europa gått samman med patientorganisationer, välgörenhetsorganisationer och läkemedelsföretag. Genom att förena våra ansträngningar, resurser och talanger, kommer vi att snabbare kunna förverkliga vår delade ambition: att hitta effektiva behandlingar för ALS.

Läs mer om vår unika approach
Patienterna visar vägen

Nyckeln till att hitta effektiva behandlingar är nära samarbete med patienterna som lever med ALS. Människor som påverkas av ALS visar vägen, genom att delta i att hitta lösningar för att påskynda utvecklingen av nya effektiva behandlingar. Deras röst är integrerad i vår organisation genom europeiska patientorganisationen EUPALS, och genom nära samarbete med nationella patientorganisationer.

Ledarskap

TRICALS konsortium leds av styrelsen som består av erkända globala ledare inom klinisk ALS-forskning, och en patient- och deltagarrepresentant kopplad till europeiska patientorganisationen EUPALS.

Styrelse

Leonard van den Berg

Professor i neurologi och ordförande för TRICALS

Leonard van den Berg är professor i neurologi och ordförande för TRICALS. […]

Leonard van den Berg
Nätverk av specialiserade ALS-center

TRICALS är världens största nätverk av specialiserade ALS-center. Vårt unika nätverk kopplar samman de 48 bästa ALS-centren i 15 länder. Alla TRICALS-center leds av ledande ALS-experter och har enastående meriter inom området och forskarstyrda prövningar. Genom att förena våra ansträngningar, resurser och talanger, kommer vi att snabbare kunna förverkliga vår delade ambition: att hitta effektiva behandlingar för ALS.

TRICALS office

Leonard van den Berg

Professor i neurologi och ordförande för TRICALS

Leonard van den Berg är professor i neurologi och ordförande för TRICALS. […]

Leonard van den Berg