Patienter

Skapa en värld utan ALS, tillsammans

TRICALS är ett unikt samarbete som förenar patienter, ledande forskare och ALS-stiftelser. Vi har satt ihop ett radikalt nytt sätt för att hitta effektiva behandlingar för – och så småningom, ett botemedel mot – ALS. Tillsammans kan vi göra ALS behandlingsbart.

Gör oss sällskap på vägen mot ett botemedel

För närvarande deltar mindre än 5 % av patienterna i kliniska prövningar. TRICALS syftar till att öppna kliniska prövningar för alla med ALS – ge dem och deras anhöriga chansen att bidra till att befria världen från ALS, för gott.

Direkt involvering av människor med ALS är grundläggande och angeläget. Varje person med ALS är en viktig del av pusslet och att lägga ihop pusslet kommer att hjälpa oss i att hitta nya och mer effektiva behandlingar. Vi tror att vår nya approach, där vi alla samarbetar, verkligen kan göra skillnad. Vi kan förvandla ALS till ett tillstånd som kan behandlas. När vi alla samarbetar kan vi bygga en väg mot ett botemedel.

Hur fungerar TRICALS?

TRICALS syftar till att skynda på utvecklingen av nya läkemedel mot ALS. För att effektivt kunna göra detta är direkt involvering av människor med ALS grundläggande och angeläget. Varje person med ALS är en viktig del av pusslet och att lägga ihop pusslet kommer att hjälpa oss i att hitta nya och mer effektiva behandlingar.

Du kan hjälpa till genom att registrera dig hos TRICALS. Efter ditt medgivande kommer vi att informera dig om prövningar som rekryterar patienter och du kommer att bjudas in till ett ALS-center som du väljer för ytterligare rådgivning och screening. Även om det inte finns några lämpliga prövningar kommer ditt deltagande att hjälpa oss i att nysta upp denna komplexa sjukdom genom att lämna in dina data, och du kan delta i andra typer av vetenskaplig forskning.

Registrera dig nu
Steg 1

Registrera dig som patient

Om du lever med ALS (även känt som MND) kan du registrera dig hos TRICALS. Under registreringen kommer du att ombes lämna personliga uppgifter och grundläggande information om hur ALS påverkar dig.

Steg 2

Pre-screeningformulär

När du registrerat dig kommer vi att skicka ett förberedande screeningformulär som fylls i online. Utbildad personal från ditt lands TRICAL-center kommer därefter att utvärdera dina svar

Steg 3

Screening och deltagande

När du har uppfyllt minimikraven för en aktiv eller ny prövning, kommer du att bjudas in för screening hos ett av våra deltagande prövningscenter i ditt land. Om du uppfyller alla kraven kan du delta i prövningen.

Vår mission är enkel: att hitta en effektiv behandling för patienter med ALS

Josefina - patient

Styrka i enighet

”Jag skulle säga att det ligger styrka i enighet. Vi är få, men om alla bidrar med ett sandkorn kan vi i slutändan bygga en hel strand”

Mia - patient

Göra skillnad

”Jag tycker att det är viktigt att som patient ha inflytande och att övertyga andra patienter att de kan gå med och göra skillnad”

Nuvarande prövningar
Active
Fas iii

ALXN1210-ALS-308-studien

Denna fas III-studie syftar till att studera säkerhet och effektivitet av läkemedlet ”ravulizumab” hos personer som lever med ALS. Antagning till denna studie har avslutats.
Läs mer
Active
Fas ii

RT001 vid amyotrofisk lateralskleros

I denna fas II-studie vill vi studera säkerhet och effektivitet av sammansättningen RT001 hos personer som lever med ALS. Denna kliniska studie sponsras av Retrotope Inc.
Läs mer
Registrera dig som patient

TRICALS syftar till att skynda på utvecklingen av nya läkemedel mot ALS. Du kan hjälpa till genom att registrera dig hos TRICALS. Patienters deltagande i kliniska prövningar är nödvändigt för att hitta bättre behandlingar.