Om TRICALS

Vägen mot ett botemedel

Vad skulle hända om alla ALS-patienter kunde dela sin medicinska historia och sina personliga erfarenheter med världens ledande ALS-forskare – och vara del av en resa mot att hitta ett botemedel mot ALS?

Skapa en värld utan ALS, tillsammans

För närvarande deltar mindre än 5 % av patienterna i kliniska prövningar. TRICALS syftar till att öppna kliniska prövningar för alla med ALS – ge dem och deras anhöriga chansen att bidra till att befria världen från ALS, för gott.

Direkt involvering av människor med ALS är grundläggande och angeläget. Varje person med ALS är en viktig del av pusslet och att lägga ihop pusslet kommer att hjälpa oss i att hitta nya och mer effektiva behandlingar. Vi tror att vår nya approach, där vi alla samarbetar, verkligen kan göra skillnad.  Vi kan förvandla ALS till ett tillstånd som kan behandlas. När vi alla samarbetar kan vi bygga en väg mot ett botemedel.

När vi alla samarbetar kan vi hitta ett botemedel mot ALS

Eftersom vi vet att varje patient är unik och att ALS är en komplex sjukdom letar vi inte efter en ensidig lösning. Därför är det viktigt att hitta exakta behandlingar som passar de olika formerna av ALS som vi har lärt oss förstå genom arbete med exempelvis vårt eget Project MinE.

Under Project Mine samlade vi in tiotusentals DNA-profiler och insåg att varje patient har en bit av pusslet inom sig. Detta är anledningen till varför TRICALS samlar in och kombinerar patientdata. Baserat på de olika typerna av ALS kan den kliniska prövningsdesignen expanderas och förbättras, noggrannare inriktas och genomföras snabbare.

Vi har gjort betydande framsteg inom vår förståelse för ALS. Dock har detta gått oacceptabelt långsamt och det återstår mycket att lära. Vi tror att med vår nya approach, där vi alla samarbetar, kommer vi att hitta ett botemedel mot ALS.

Varför TRICALS kommer att göra skillnad

TRICALS är världens största nätverk av specialiserade ALS-center. De absolut bästa experterna från ledande forskningscenter runtom i världen har gått samman med patientorganisationer, välgörenhetsorganisatörer och läkemedelsföretag i ett unikt internationellt samarbete för att hitta ett botemedel mot ALS

Ledande experter från 15 länder

De absolut bästa experterna från ledande forskningscenter runtom i världen har gått samman med patientorganisationer, välgörenhetsorganisatörer och läkemedelsföretag i ett unikt internationellt samarbete för att hitta ett botemedel mot ALS.

Lär dig mer
Har du frågor?

För allmänna förfrågningar, kontakta oss via kontaktformuläret.
För frågor angående prövningar, kontakta ett TRICALS-center nära dig