Gioacchino Tedeschi

Gioacchino Tedeschi

Professor i neurologi, chef vid First Division of Neurology

Professor Gioacchino Tedeschi är professor i neurologi och chef vid First Division of Neurology, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli i Neapel (Italien) (från 2000 respektive 2010). Han var forskarassistent och gästforskare, från 1982 till 1983 respektive 1990 till 1992, vid Department of Pharmacology and Therapeutics, University of Cardiff, Cardiff (Storbritannien). Han var biträdande professor i neurologi från 1984 till 1992 och docent i neurologi från 1995 till 2000 vid Seconda Università degli Studi di Napoli (Italien). Från 1993 till 1996 var han gästforskare vid neuroavbildningsavdelningen, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA. Professor Tedeschi har varit ordförande vid Italian Society of Neurology (SIN) från 2019 till 2021 och arbetar inom neuroavbildning/kliniska prövningar avseende demens, huvudvärk/migrän, multipel skleros, rörelsestörningar och ALS. Han är medlem i konsortiet Italian ALS Genetic (ITALSGEN) (2010–i dag) samt i Neuroimaging Society in Amyotrophic Lateral Sclerosis (NiSALS) (2014–i dag).

Connect