Jakub Antczak

Jakub Antczak

Neurolog och neurofysiolog

Läkare med vetenskapliga resultat.
Medlem i Polish Society of Clinical Neurophysiology.

Biträdande professor vid neurologiavdelningen, Jagiellonian University, Medical College. Ledande assistent vid avdelningen för klinisk neurofysiologi vid Institute of Psychiatry and Neurology i Warszawa.

Expertområden: elektromyografi, studier om nervledning, nervultraljud, transkraniell magnetstimulering. Sjukdomar i det perifera nervsystemet: motorneuronsjukdom, perifer neuropati, karpaltunnelsyndrom och andra immobiliseringssyndrom.

Connect