Philippe Corcia

Philippe Corcia

Professor i neurologi

Philippe Corcia är professor i neurologi och ansvarig för ALS Center vid CHU of Tours. Detta är det enda centret i Loiredalen. På detta center diagnostiseras mer än 90 nya fall varje år och kohorten för ALS-patienter överskrider för närvarande 240 patienter. Philippe Corcia är medlem i French Neurological Society (SFN), i European Academy of Neurology och i kommittén för ALS med frontotemporal demens. Han är även medlem i ENCALS och TRICALS kommitté samt ingår i redaktionen för ALS FTD Journal. Han är involverad i den vetenskapliga kommittén för det franska ALS-nätverket, FILSLAN. Han har varit huvudutredare vid flera kliniska studier under de senaste fem åren. Hans forskningsfält är huvudsakligen inriktat på genetiska faktorer och metabolomik vid ALS. Han är medlem i Inserm Unit U1253 iBrain. Han har författat och samförfattat mer än 200 publikationer som huvudsakligen behandlat ALS eller motorneuronsjukdomar.

Ansluta