Philippe Couratier

Philippe Couratier

Professor i neurologi

Professor Philippe Couratier är neurolog vid universitetssjukhuset i Limoges. Efter en PhD i Paris (Ecole Normale Supérieure) är han chef för den neurologiska avdelningen sedan 2010. Under 2018 koordinerade han de franska ALS-remisscentren. Hans forskning fokuserar på epidemiologin för ALS. Han sammanställde det första franska registret för ALS (FraLim). Han tillhör Inserm labelled Team UMR1094 och har etablerat samarbeten med Afrika som lett till den första publikationen av den afrikanska fallstudien (Tropals). Han har etablerat samarbeten med Uruguay och Ecuador för att studera de genetiska faktorernas och ursprungsfaktorns roll genom jämförelse med två europeiska populationer. Samtidigt samarbetade ALS-centren Limoges och Tours med projektet Mine. Han samordnade en multicenterstudie som analyserade risken att utveckla ALS enligt exponering för cyanotoxinet BMAA (BMAALS). Flera samarbeten inom Eurals har etablerats med professor Beghis och professor Logroscinos epidemiologiska team i Italien.

På näringsnivå fortsätter han att studera konsekvenserna av hypermetabolism och analyserar metabolism vid vila hos C9ORF72 presymptomatiska patienter.  Han har etablerat en multicenter näringsmässig interventionsstudie för att bedöma effekterna av tidig näringshantering vid funktionsnedsättning (Nutrals).

Connect