Unikt samarbete

Ledande ALS-experter går samman

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en komplex och dödlig neurodegenerativ sjukdom. Sjukdomen varierar mellan individer, vilket gör varje patient unik. Det är därför osannolikt att en enda forskare, approach eller ett enskilt land kommer att kunna hitta nya och effektiva behandlingar på egen hand.

Genom att förena våra ansträngningar, resurser och talanger, kommer vi att snabbare kunna förverkliga vår delade ambition: att hitta effektiva behandlingar för ALS. Därför har patienter, ledande ALS-experter och ALS-organisationer/-stiftelser från 15 länder gått samman i detta unika samarbete i enastående skala.

Ledande experter

Vår mission

Framgången hos kliniska studier som testar läkemedel mot ALS har varit otillfredsställande. Lovande fynd från genetiskt modifierade djurmodeller har bevisats svåra att överföra till patienter på grund av komplexiteten och variationen av ALS hos människor. TRICALS tror därför att en radikal förändring inom forskningen är ett måste.

I framtiden måste man fokusera på att erbjuda effektiva kliniska studier som är utformade för undergrupper av patienter som delar särskilda aspekter av sjukdomen. I nuläget är dock mindre än 5 % av ALS-patienterna lämpliga för att delta i kliniska prövningar. Vårt mål är att ändra detta, och ge varje ALS-patient tillgång till kliniska prövningar, oavsett hur länge de har haft ALS eller vilken typ av ALS de lider av. Genom att göra på detta sätt kan vi påskynda forskningen för att hitta effektiva behandlingar för ALS-patienter.

Skapa en väg mot att hitta ett botemedel mot ALS

Hur ska vi nå vårt mål? Vi har delat upp vår approach i 5 olika forskningsgrenar, som var och en skapar en del av ”vägen till nya behandlingar”.  Med hjälp av denna strategi syftar vi till att:

  1. Identifiera olika typer av ALS genom att kombinera data
  2. Utveckla nya biomarkörer som karaktäriserar olika typer av ALS
  3. Förbättra utformandet av kliniska prövningar
  4. Etablera ett internationellt register för alla med ALS för att möjliggöra enkel tillgång till kliniska prövningar, som kan ansluta till ett nätverk av kliniska center, läkemedels- och biotekniska företag.
  5. Att utveckla nya verktyg för klinisk bedömning av patienter

Denna plan kommer att hjälpa till att nyttja energin, entusiasmen och kreativiteten hos världens ledande ALS-forskare. Varje deltagande TRICALS-center utmärker sig inom minst en av dessa forskningsgrenar. Genom att dela våra data, verktyg och resurser som uppfyller det gemensamma målet att hitta effektiva behandlingar för ALS. Genom nära samarbete med patienter och ALS-stiftelser, kan vi påskynda forskningen för att så snabbt som möjligt få fram effektiva behandlingar till patienterna.

Rätt läkemedel, för rätt patient, i rätt tid.

Låt oss göra det möjligt.