ALS Unit

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Vår ALS-enhet på Hospital Universitario Virgen del Rocío är en nationell (CSUR) och europeisk (EURO-NMD) referensenhet och är en del av det spanska nätverket för forskning om neurodegenerativa sjukdomar (CIBERNED), vilket möjliggör integrering av klinisk och grundläggande forskning

Logo Junta Andalucía
Hospital Universitario Virgen del Rocío

Enheten för ALS och neuromuskulära sjukdomar vid Hospital Universitario Virgen del Rocío har utsetts till nationell (CSUR) och europeisk (EURO-NMD) referensenhet. Vårt forskningslaboratorium vid biomedicinska institutet i Sevilla är en del av det spanska nätverket för forskning om neurodegenerativa sjukdomar (CIBERNED). Dessa utmärkelser tillsammans med det faktum att prevalensen av ALS i vår population är den högsta i Spanien (http://www.proyectorevela.com/mapas#) gör att vår ALS-enhet är en av de enheter med högst ackrediterad kvalitet i Spanien, både avseende assistans- och forskningsnivå. Våra forskningsprojekt har fokus på fenotyp- och genotypbeskrivning av ALS-patienter, metaboliska förändringar och biomarkörer vid ALS, samt kliniska prövningar.

Kontakt
Plats
Hospital Universitario Virgen del Rocío/ Instituto de Biomedicina de Sevilla laboratory 117-118, Avda Manuel Siurot s/n, Sevilla, Spain

Onze Specialisten

Carmen Paradas

Neurolog

Efter att hon tagit sin filosofie doktorsexamen har hon haft två postdoktorala […]

Carmen Paradas