King's MND Care and Research Centre

King’s College Hospital

King’s MND Care and Research Centre har ett likvärdigt engagemang i att erbjuda samordnad vård via ett multiprofessionellt team och forskning om orsaker och behandling av ALS.

 

 

King’s College Hospital

Vårt center ligger på King’s College Hospital i London. Kliniken mottar remisser från hela världen och fungerar som ett tertiärt remisscenter för patienter från sydöstra England. Vanligtvis träffar vi cirka 200 nya patienter varje år och utför 400 uppföljningar vilket gör oss till en av de största MND-klinikerna i världen.

Kontakt
Plats
King's College Hospital, Denmark Hill, London, UK

Våra Specialister

Ammar Al-Chalabi

Professor of Neurology and Complex Disease Genetics

Professor Ammar Al-Chalabi is head of the Basic and Clinical Neuroscience Department at […]

Ammar Al-Chalabi
Current trials
Recruiting
Fas iii

ATLAS-studie

Företagsinitierad prövning
Biogen genomför en klinisk studie för att bedöma effektiviteten och säkerheten hos ett prövningsläkemedel för vuxna som inte har några kliniska tecken eller symtom på amyotrofisk lateralskleros (ALS) (som definitivt tyder på att ALS-sjukdomen har debuterat) men som bär på en viss variant av genen superoxiddismutas 1 (SOD1).
Läs mer
Recruiting
Fas iii

COURAGE-ALS trial

Företagsinitierad prövning
Med COURAGE-ALS studie undersöker vi verkningarna och säkerheten för medlet reldesemtiv för behandling av ALS. Denna läkemedelsundersökning genomförs på uppdrag av Cytokinetics.
Läs mer
Active
Fas iii

PHOENIX studie

Företagsinitierad prövning
Amylyx Pharmaceuticals Inc utför en fas 3-studie för att fastställa säkerheten och effektiviteten av deras förening 'AMX0035' för behandling av SLA.
Läs mer
Active
Fas iii

ADORE Studie

Företagsinitierad prövning
Ferrer håller på att utföra en fas 3-studie för att bedöma säkerheten och den potentiella effektiviteten av ett prövningsläkemedel för personer med Amyotrofisk lateralskleros (SLA).
Läs mer
Active
Fas ii

APL2-ALS-206-studie

Företagsinitierad prövning
I denna fas 2-studie undersöker vi säkerheten och effekten hos läkemedlet pegcetacoplan för behandling av ALS. Den här läkemedelsundersökningen har utformats på uppdrag av Apellis Pharmaceuticals.
Läs mer
Recruiting
Fas iii

MAGNET-prövning

Plattformsprövning
MAGNET-prövningen är en innovativ klinisk plattformsprövning som undersöker flera läkemedel mot ALS samtidigt.
Läs mer