Department of Neurology

Medicinska universitetet i Warszawa

Department of Neurology vid medicinska universitetet i Warszawa är ett polskt remisscenter för diagnos och behandling av neuromuskulära sjukdomar. Här diagnostiseras mellan 50 och 80 nya ALS-patienter varje år.

 

Medicinska universitetet i Warszawa

Neurodegenerative Diseases Research Group fokuserar på rollen av motor proteiner i sjukdomsorsaken för ALS, identifiering av sjukdomsrelaterade genmutationer, elektrofysiologisk och neuroavbildningskarakterisering av ALS-patienter med olika kliniska fenotyper, proteinprofilering och djup fenotypbestämning. Gruppen samarbetar med olika partner från Europa, Japan och USA. I början av 2014 startades ett JPND-finansierat vetenskapligt projekt, ”behov inom ALS” gällande faktorer som fastställer beslut i terminalvård av patienter med ALS tillsammans med medicinska universitetet i Ulm, Tyskland och Umeå universitet, Sverige.

År 2003 etablerades i samarbete med Department of Neurology i Ulm (Tyskland), en ALS-biobank i Warszawa på neurologiska avdelningen och biokemiska avdelningen vid medicinska universitetet i Warszawa. Banken innehåller över 500 prover med EBV-odödliggjorda lymfocyter som samlats in från patienter med ALS och efterliknande sjukdomar.

Kontakt
Plats
Banacha 1 02-097, Warsaw Poland

Våra specialister

Magdalena Kuzma-Kozakiewicz

Professor of Neurology
Magdalena Kuzma-Kozakiewicz