St. Olav's University Hospital

ALS-kliniken vid St. Olavs universitetssjukhus i Trondheim har byggt upp ett välfungerande kliniskt team och etablerat regionala standarder för patientuppföljning.

 

 

 

St. Olav’s University Hospital

Vi omfattar en population på 455 000 invånare och följer cirka 30 ALS-patienter kontinuerligt. Vi har utvecklat avancerad in vitro-modellering för patient-härledd neural nätverksfunktion. Vi planerar att genomföra populationsbaserad forskning på patientprover som erhållits från Nord-Trøndelag Health Study (www.ntnu.edu/hunt). Dessutom upprättar vi ett nationellt ALS-register. Det neurodegenerativa forskningsinitiativet av vilket ALS-forskningen är en del organiseras inom TrønderBrain forskningsgrupp.

Kontakt
Plats
Olav Kyrres gate 17, 7030 Trondheim, Norway

Våra specialister

Geir Bråthen

Associate Professor of Neurology

Geir Bråthen is Associate Professor of Neurology in St. Olav’s Hospital.

Geir Bråthen