ALS-enhet

Hospital Universitario La Paz - Carlos III

ALS-enheten vid Hospital La Paz-Carlos III erbjuder multidisciplinär vård till ALS-patienter i autonoma regionen Madrid, men även till patienter från andra regioner i landet. Omkring 300 patienter står vanligtvis under behandling.

Hospital La Paz-Carlos III
Hospital Universitario La Paz – Carlos III

Vår enhet kombinerar diagnosförfaranden och multidisciplinär vård för ALS-patienter med klinisk forskning som fokuserar på bedömning av kognitiv nedsättning, studier av livskvalitet, biomarkörer och kliniska studier. Omfattande multidisciplinär vård möjliggörs av ett team av neurologer, psykologer och sjuksköterskor som stöds av ytterligare neurologer, nutritionister och palliativa vårdspecialister på sjukhuset eller i hemmet. Ett rehabiliteringsteam erbjuder motorisk, andnings- och talterapi.

Mer än 15 kliniska fas II- och III-studier har genomförts sedan 1990 när dr Mora skapade den första spanska ALS-enheten vid Hospital Carlos III och sedan 2004 fram till idag vid Hospital La Paz–Carlos III som enskilt sjukhus.

Kontakt
Plats
Calle Sinesio Delgado, 10, 28029 Madrid, Spain

Våra Specialister

Delia Chaverri Rada

Neurologist

After completing her neurology training at Hospital Ramon y Cajal in Madrid, […]

Delia Chaverri Rada
Current trials
Active
Fas iii

ADORE Studie

Företagsinitierad prövning

Ferrer håller på att utföra en fas 3-studie för att bedöma säkerheten och den potentiella effektiviteten av ett prövningsläkemedel för personer med Amyotrofisk lateralskleros (SLA).

Läs mer