ALS-enhet

Hospital Universitario La Paz - Carlos III

ALS-enheten vid Hospital La Paz-Carlos III erbjuder multidisciplinär vård till ALS-patienter i autonoma regionen Madrid, men även till patienter från andra regioner i landet. Omkring 300 patienter står vanligtvis under behandling.

Hospital La Paz-Carlos III
Hospital Universitario La Paz – Carlos III

Vår enhet kombinerar diagnosförfaranden och multidisciplinär vård för ALS-patienter med klinisk forskning som fokuserar på bedömning av kognitiv nedsättning, studier av livskvalitet, biomarkörer och kliniska studier. Omfattande multidisciplinär vård möjliggörs av ett team av neurologer, psykologer och sjuksköterskor som stöds av ytterligare neurologer, nutritionister och palliativa vårdspecialister på sjukhuset eller i hemmet. Ett rehabiliteringsteam erbjuder motorisk, andnings- och talterapi.

Mer än 15 kliniska fas II- och III-studier har genomförts sedan 1990 när dr Mora skapade den första spanska ALS-enheten vid Hospital Carlos III och sedan 2004 fram till idag vid Hospital La Paz–Carlos III som enskilt sjukhus.

Kontakt
Plats
Calle Sinesio Delgado, 10, 28029 Madrid, Spain

Våra Specialister

Javier Mascias Cadavid

Neurologist

After completing his neurology training at Hospital Puerta de Hierro (1992-1995) in […]

Javier Mascias Cadavid