Motor Neuron Disease Clinic

Ospedaliera di Padova, Universitetet i Padua

Motor Neuron Disease (MND) Clinic vid universitetet i Padua är ett remisscenter för motorneuronsjukdomar i nordöstra Italien. Klinikens huvudsakliga fokus är patientvård och forskning.

 

 

universita de Paduva klein
Universitetet i Padua

Vår MND-klinik ligger i en sjukhusbaserad och akademisk anläggning i Padua Azienda Ospedaliera vid universitetet i Padua, Italien. Med koppling till neuromuskulära enheten är det ett remisscenter för motorneuronsjukdomar i nordöstra Italien. Samtliga aspekter av motorneuronsjukdomar, från diagnos till vård vid avancerade sjukdomsstadier, omfattas.  Det kliniska teamet är ett multidisciplinärt team som inkluderar neurologer, ST-läkare inom neurologi, samt specialiserade vårdgivare för hantering av symptom och behandling (talpatologer, psykologer, sjuksköterskor och case manager). Klinikens forskningsprogram fokuserar på förståelse för mekanismer vid motorneuronsjukdomar och deras sekundära tillstånd, samt förbättring och utveckling av behandlingar. Nationella och internationella samarbeten pågår för närvarande. En biobank med vävnad och DNA från hundratals MND-patienter finns även tillgänglig för både diagnostiska och forskningssyften.

Kontakt
Plats
Clinica Neurologica, via Giustiniani 5, 35128 Padova

Våra Specialister

Gianni Sorarù

Klinisk expert och huvudutredare för kliniska prövningar

Dr Gianni Sorarù är en docent i neurologi vid neurovetenskapliga avdelningen vid […]

Gianni Sorarù