Lille ALS Center

CHU Lille

Det multidisciplinära specialistteamet vid Lille ALS-center avser minska ALS-morbiditet och optimera livskvalitet. Med hjälp av en translationell approach utvecklar vi nya behandlingskoncept för neurodegenerativa sjukdomar och i synnerhet ALS.

 

 

LilleALSCenter_Logo
CHU Lille

Vårt ALS-center erbjuder multidisciplinär vård för att minimera sjukdomsbördan från ALS och optimera livskvaliteten. För att uppnå detta koordinerar flera specialister patientvård genom att övervaka sjukdomsförloppet, förutse komplikationer, sätta in högteknologisk kompensation, anpassa levnadsmiljön till funktionshinder och ge socialt stöd för att tillåta patienter att stanna i hemmet. Vi erbjuder expertis inom tidig planering av patientvård, koordinering av patientvård i hemmet (även med hjälp av telefonkonsultation), behandlingsutbildning och etisk utvärdering med partner från hälsovårdssektor, medicinsk-social sektor, sjukhussektor eller hemvård.

Forskningen på vårt center förlitar sig på en translationell approach med forskningsaktiviteter som sträcker sig från cellulär- och musmodeller till bedömning av stora patientkohorter från flera center (PULSE-studie: ClinicalTrials.gov: NCT02360891). För närvarande utvecklar vi två nya behandlingsstrategier: 1) Konservativ järnchelering (FAIR ALS-II-studie; ClinicalTrials.gov: NCT0329293069) och 2) en ny bioterapi baserad på det fysiologiska läkningssystemet i blodplättarna (GIFT-projektet). PULSE-projektet, som är ett samarbete mellan 17 franska ALS-center och som stöds av patientföreningen (ARSla), leds av professor David Devos. Han är även huvudutredare för FAIR ALS-II-studien.

Kontakt
Plats
Centre SLA, Neurologie, Hopital Salengro, CHU, 59037, lille cedex

Våra specialister

Veronique Danel-Brunaud

Consultant Neurologist and Head of ALS Center

Dr Veronique Danel-Brunaud is head of the Lille ALS Center. She is […]

Veronique Danel-Brunaud
Current trials
Active
Fas iii

PHOENIX studie

Företagsinitierad prövning
Amylyx Pharmaceuticals Inc utför en fas 3-studie för att fastställa säkerheten och effektiviteten av deras förening 'AMX0035' för behandling av SLA.
Läs mer
Completed
Fas iii

ADORE Studie

Företagsinitierad prövning
Ferrer håller på att utföra en fas 3-studie för att bedöma säkerheten och den potentiella effektiviteten av ett prövningsläkemedel för personer med Amyotrofisk lateralskleros (SLA).
Läs mer