ALS Center Karolinska

Karolinska Institutet

Karolinska ALS Clinical Research Group är en del av ett tertiärt centrum för ALS som ger multidisciplinär vård till ALS-patienter från Storstockholmsregionen. Det kliniska teamet erbjuder även second opinions för ALS-patienter som kommer från hela Sverige och från utlandet. ALS-patienter ses på våra två kliniker, belägna både på Huddinge och Solna sjukhus, som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset. 

 

KarolinskaInstitutet_Logo
Karolinska Institutet

Gruppens forskningsverksamhet är knuten till Karolinska Institutet och omfattar epidemiologisk forskning, risk- och prognosstudier, livskvalitet samt undersökning av våta och torra biomarkörer. Karolinska ALS Clinical Research Group har också initierat Nationella ALS/MND-registret som samlar in data om ALS/MND-patienter från hela Sverige, och ALS Risc-projektet som är en epidemiologisk studie som samlar in data och prover från Storstockholmsregionen. Detta arbete går hand i hand med ALS-biobanken på plats, som gör att prover kan lagras och användas för forskning. 

Vi driver för närvarande flera kliniska prövningar för ALS, på två specialiserade enheter. De finns på Huddinge sjukhus (Fas 1) och på S-ASC-enheten (Fas 2 och 3) i centrala Stockholm. 

För att ta reda på mer om Karolinska ALS Clinical Research Groups verksamhet, gå till vår hemsida: ALS Clinical Research Group | Karolinska Institutet (ki.se)

Vårt kärnteam består av: 

  • Caroline Ingre, chef för Karolinska ALS Clinical Research Group, chef för Nationella ALS7MND-registret i Sverige, TRICALS styrelseledamot
  • Ulf Kläppe, neurolog och doktorand
  • Sanharib Chamoun, neurolog och doktorand
  • Sebastian Thams, neurolog
  • Linn Öijerstedt, neurolog och postdoktor
  • Stefan Sennfält, neurolog och postdoktor
  • Juliette Foucher, doktorand och klinisk prövningskoordinator, Nordic Patient Liaison för TRICALS
  • Karolina Palmbäck, forskningssjuksköterska
  • Jenny Hellqvist, undersköterska
  • Oskar Holmdahl, forskningssjuksköterska
Kontakt
Plats
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 18146, Stockholm, Sweden

Våra Specialister

Caroline Ingre

Neurologist and Researcher

Dr. Caroline Ingre is a specialist in neuromuscular disease, and has been […]

Caroline Ingre
Current trials
Recruiting
Fas iii

ATLAS-studie

Företagsinitierad prövning
Biogen genomför en klinisk studie för att bedöma effektiviteten och säkerheten hos ett prövningsläkemedel för vuxna som inte har några kliniska tecken eller symtom på amyotrofisk lateralskleros (ALS) (som definitivt tyder på att ALS-sjukdomen har debuterat) men som bär på en viss variant av genen superoxiddismutas 1 (SOD1).
Läs mer
Recruiting
Fas iii

COURAGE-ALS trial

Företagsinitierad prövning
Med COURAGE-ALS studie undersöker vi verkningarna och säkerheten för medlet reldesemtiv för behandling av ALS. Denna läkemedelsundersökning genomförs på uppdrag av Cytokinetics.
Läs mer
Active
Fas iii

PHOENIX studie

Företagsinitierad prövning
Amylyx Pharmaceuticals Inc utför en fas 3-studie för att fastställa säkerheten och effektiviteten av deras förening 'AMX0035' för behandling av SLA.
Läs mer
Active
Fas iii

ADORE Studie

Företagsinitierad prövning
Ferrer håller på att utföra en fas 3-studie för att bedöma säkerheten och den potentiella effektiviteten av ett prövningsläkemedel för personer med Amyotrofisk lateralskleros (SLA).
Läs mer
Active
Fas ii

APL2-ALS-206-studie

Företagsinitierad prövning
I denna fas 2-studie undersöker vi säkerheten och effekten hos läkemedlet pegcetacoplan för behandling av ALS. Den här läkemedelsundersökningen har utformats på uppdrag av Apellis Pharmaceuticals.
Läs mer
Recruiting
Fas iii

MAGNET-prövning

Plattformsprövning
MAGNET-prövningen är en innovativ klinisk plattformsprövning som undersöker flera läkemedel mot ALS samtidigt.
Läs mer