ALS Center Karolinska

Karolinska Institutet

ALS Center Karolinska är ett tertiärcenter för ALS och erbjuder multidisciplinär vård till ALS-patienter från Storstockholm. Centret erbjuder även second opinion på remisser från andra svenska patienter och från ALS-patienter utomlands. Centret genomför kliniska studier av ALS via ALS Treatment Center Karolinska (ALS Treat).

 

KarolinskaInstitutet_Logo
Karolinska Institutet

På ALS Center Karolinska har vi integrerat klinisk vård med klinisk och preklinisk forskning. Vårt huvudsakliga forskningsfokus ligger på epidemiologisk forskning, risk och prognos, livskvalitet, våta och torra biomarkörer. Alla patienter är del av Svenska neuroregister, baserade på vår klinik. För att ge patienter och deras närstående en möjlighet att delta i kliniska studier etablerades ALS Treatment Center Karolinska (ALS Treat) i samarbete med kliniken och genomför flera kliniska studier om ALS.

Kontakt
Plats
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 18146, Stockholm, Sweden

Våra Specialister

Caroline Ingre

Neurologist and Researcher

Dr. Caroline Ingre is a specialist in neuromuscular disease, and has been […]

Caroline Ingre
Current trials
Recruiting
Fas iii

COURAGE-ALS Studie

Företagsinitierad prövning
Med COURAGE-ALS studie undersöker vi verkningarna och säkerheten för medlet reldesemtiv för behandling av ALS. Denna läkemedelsundersökning genomförs på uppdrag av Cytokinetics.
Läs mer
Recruiting
Fas iii

PHOENIX studie

Företagsinitierad prövning
Amylyx Pharmaceuticals Inc utför en fas 3-studie för att fastställa säkerheten och effektiviteten av deras förening 'AMX0035' för behandling av SLA.
Läs mer
Recruiting
Fas iii

ADORE Studie

Företagsinitierad prövning
Ferrer håller på att utföra en fas 3-studie för att bedöma säkerheten och den potentiella effektiviteten av ett prövningsläkemedel för personer med Amyotrofisk lateralskleros (SLA).
Läs mer
Active
Fas ii

APL2-ALS-206-studie

Företagsinitierad prövning
I denna fas 2-studie undersöker vi säkerheten och effekten hos läkemedlet pegcetacoplan för behandling av ALS. Den här läkemedelsundersökningen har utformats på uppdrag av Apellis Pharmaceuticals.
Läs mer
Active
Fas ii

RT001 vid amyotrofisk lateralskleros

I denna fas II-studie vill vi studera säkerhet och effektivitet av sammansättningen RT001 hos personer som lever med ALS. Denna kliniska studie sponsras av Retrotope Inc.
Läs mer