The Walton Centre

Le Walton Centre fait partie du consortium TRICALS.

The Walton Centre
Kontakt
Plats
Lower Ln, Liverpool L9, UK

Experts

Carolyn Young

Professor of Neurology
Carolyn Young
Current trials
Active
Fas iii

ADORE Studie

Företagsinitierad prövning

Ferrer håller på att utföra en fas 3-studie för att bedöma säkerheten och den potentiella effektiviteten av ett prövningsläkemedel för personer med Amyotrofisk lateralskleros (SLA).

Läs mer