ALS Centre – Vanvitelli, First Division of Neurology

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Detta ”ALS-center” är ett av de center med störst stöd i södra Italien, och medverkar i flera stora nationella och internationella kliniska prövningar om ALS. Forskningen fokuserar även på neuroavbildning och laboratoriebiomarkörer avseende sjukdom/resultat och neuropsykologiska problem vid ALS och andra motorneuronsjukdomar.

Centro SLA Vanvitelli - LOGO
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

ALS-centret hör till First Division of Neurology vid Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli i Neapel (Italien) och är ett av de center med störst stöd i södra Italien. Det medverkar i flera stora nationella och internationella kliniska prövningar om ALS (såsom nyligen: TUDCA-ALS; RNS60-ALS; Co-ALS). Varje år träffar vi ungefär 80 nya patienter och tar hand om totalt ungefär 250 patienter. Vår forskning bedrivs vid MRT-forskningscentret vid Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Detta forskningscenter har en forskningsmiljö för neuroavbildning med fokus på samverkan och undersökning av flera forskare (inklusive neurologer, neuropsykologer, bioinformatiker och bioingenjörer) som inriktar sig på medicinsk tillämpning av avancerade funktionella och strukturella tekniker för magnetisk resonanstomografi för att studera hjärnan. Dessutom är vårt ALS-center delaktigt i 3 huvudsakliga kliniska nätverk/forskningsnätverk: Europeiska referensnätverket för sällsynta sjukdomar (ERN) – neuromuskulära sjukdomar (Euro-NMD); ITALSGEN (ITalian Consortium for ALS GENetics); och NiSALS-konsortiet (Neuroimaging Society in ALS).

Kontakt
Plats
Piazza Luigi Miraglia, 2, 80138 Naples, Napels, Italië

Our Specialists

Gioacchino Tedeschi

Professor i neurologi, chef vid First Division of Neurology

Professor Gioacchino Tedeschi är professor i neurologi och chef vid First Division […]

Gioacchino Tedeschi