ALS/MND Unit – Miquel Valls Foundation

University Hospital of Bellvitge

ALS/MND-enheten vid University Hospital of Bellvitge (HUB) – Miquel Valls Foundation erbjuder multidisciplinär och specialiserad vård för patienter med ALS och andra motorneuronsjukdomar.

UniversityHospitalBellvitge_logo
University Hospital of Bellvitge

Vi samarbetar med många olika partner för att stödja och främja ALS-forskning. Exempelvis arbetar vårt center tillsammans med INP (Institute of Neuropathology of HUB) och IDIBELL (Institute of Biomedical Research of Bellvitge), Biobank HUB-ICO-Idibell (DNA och andra prover från ALS-patienter), och CIBERNED (Network Centre for the Study of Neurodegenerative Diseases; National Institute of Health Carlos III).

Miquel Valls Foundation är en icke vinstdrivande organisation för personer som lider av ALS och erbjuder stöd till deras närstående. Stiftelsen främjar också forskning om ALS.

Kontakt
Plats
Bellvitge University Hospital, Carrer de la Feixa Llarga, L'Hospitalet de Llobregat, Spain

Våra Specialister

Mónica Povedano

Head of department of neurophysiology and Coordinator of ALS unit

Mónica Povedano is an expert in neuromuscular disease and obtained her medical […]

Mónica Povedano
Current trials
Recruiting
Fas iii

COURAGE-ALS Studie

Företagsinitierad prövning
Med COURAGE-ALS studie undersöker vi verkningarna och säkerheten för medlet reldesemtiv för behandling av ALS. Denna läkemedelsundersökning genomförs på uppdrag av Cytokinetics.
Läs mer
Recruiting
Fas iii

PHOENIX studie

Företagsinitierad prövning
Amylyx Pharmaceuticals Inc utför en fas 3-studie för att fastställa säkerheten och effektiviteten av deras förening 'AMX0035' för behandling av SLA.
Läs mer
Recruiting
Fas iii

ADORE Studie

Företagsinitierad prövning
Ferrer håller på att utföra en fas 3-studie för att bedöma säkerheten och den potentiella effektiviteten av ett prövningsläkemedel för personer med Amyotrofisk lateralskleros (SLA).
Läs mer
Active
Fas ii

APL2-ALS-206-studie

Företagsinitierad prövning
I denna fas 2-studie undersöker vi säkerheten och effekten hos läkemedlet pegcetacoplan för behandling av ALS. Den här läkemedelsundersökningen har utformats på uppdrag av Apellis Pharmaceuticals.
Läs mer
Active
Fas ii

RT001 vid amyotrofisk lateralskleros

I denna fas II-studie vill vi studera säkerhet och effektivitet av sammansättningen RT001 hos personer som lever med ALS. Denna kliniska studie sponsras av Retrotope Inc.
Läs mer