ALS Center Tours

CHU Bretonneau

ALS Center Tours strävar efter att erbjuda högkvalitativ patientvård och är involverade i flera forskningsprojekt.

logo tourss
CHU Bretonneau

Vårt multidisciplinära team siktar på att erbjuda vård och stöd för patienter och deras familjer. Patienterna träffar regelbundet (var tredje månad) en specialist i vårt team. Tillsammans med NeuroCenter Network koordinerar vi medicinskt, paramedicinskt och socialt stöd i hemmet för patienter. Vi deltar även i olika forskningsaktiviteter. Dessa är inriktade på att identifiera riskgener för ALS, nya biomarkörer för diagnos och prognos och kliniska studier för att utveckla lämpliga behandlingar. Slutligen skapar vi ett ALS-register vid Center Val de Loire.

Kontakt
Plats
CHU Bretonneau 2 Boulevard Tonnellé, 37044 Tours

Våra Specialister

Philippe Corcia

Professor i neurologi

Philippe Corcia är professor i neurologi och ansvarig för ALS Center vid […]

Philippe Corcia
Current trials
Recruiting
Fas iii

COURAGE-ALS Studie

Företagsinitierad prövning
Med COURAGE-ALS studie undersöker vi verkningarna och säkerheten för medlet reldesemtiv för behandling av ALS. Denna läkemedelsundersökning genomförs på uppdrag av Cytokinetics.
Läs mer
Recruiting
Fas iii

PHOENIX studie

Företagsinitierad prövning
Amylyx Pharmaceuticals Inc utför en fas 3-studie för att fastställa säkerheten och effektiviteten av deras förening 'AMX0035' för behandling av SLA.
Läs mer
Recruiting
Fas iii

ADORE Studie

Företagsinitierad prövning
Ferrer håller på att utföra en fas 3-studie för att bedöma säkerheten och den potentiella effektiviteten av ett prövningsläkemedel för personer med Amyotrofisk lateralskleros (SLA).
Läs mer
Active
Fas ii

APL2-ALS-206-studie

Företagsinitierad prövning
I denna fas 2-studie undersöker vi säkerheten och effekten hos läkemedlet pegcetacoplan för behandling av ALS. Den här läkemedelsundersökningen har utformats på uppdrag av Apellis Pharmaceuticals.
Läs mer
Active
Fas ii

RT001 vid amyotrofisk lateralskleros

I denna fas II-studie vill vi studera säkerhet och effektivitet av sammansättningen RT001 hos personer som lever med ALS. Denna kliniska studie sponsras av Retrotope Inc.
Läs mer