ALS Center Leuven

UZ Leuven

Leuven ALS center kombinerar diagnostisk och multidisciplinär vård för patienter med ALS och ALS/FTD (frontotemporal demens) med kliniska och grundläggande forskningsaktiviteter.

 

UZLeuven
UZ Leuven

Våra kliniska forskningsaktiviteter inkluderar genetik, avbildning (såsom PET/MTI), elektrofysiologiska och biomarkörsstudier, samt kliniska fas I–III-prövningar. Vår grundläggande forskning fokuserar på generering av patienthärledda stamcellsmodeller för ALS och FTD för att studera sjukdomsmekanismer. Vi använder även dessa modeller för att identifiera och validera molekylära mål för nya behandlingar.

Kontakt
Plats
Herestraat 49, 3000 Leuven, Belgium

Våra Specialister

Philip van Damme

Professor i neurologi

Philip van Damme studerade neurologi vid KU Leuven medical school. Under sin […]

Philip van Damme
Current trials
Recruiting
Fas iii

COURAGE-ALS Studie

Företagsinitierad prövning
Med COURAGE-ALS studie undersöker vi verkningarna och säkerheten för medlet reldesemtiv för behandling av ALS. Denna läkemedelsundersökning genomförs på uppdrag av Cytokinetics.
Läs mer
Recruiting
Fas iii

PHOENIX studie

Företagsinitierad prövning
Amylyx Pharmaceuticals Inc utför en fas 3-studie för att fastställa säkerheten och effektiviteten av deras förening 'AMX0035' för behandling av SLA.
Läs mer
Recruiting
Fas iii

ADORE Studie

Företagsinitierad prövning
Ferrer håller på att utföra en fas 3-studie för att bedöma säkerheten och den potentiella effektiviteten av ett prövningsläkemedel för personer med Amyotrofisk lateralskleros (SLA).
Läs mer
Active
Fas ii

APL2-ALS-206-studie

Företagsinitierad prövning
I denna fas 2-studie undersöker vi säkerheten och effekten hos läkemedlet pegcetacoplan för behandling av ALS. Den här läkemedelsundersökningen har utformats på uppdrag av Apellis Pharmaceuticals.
Läs mer
Active
Fas ii

RT001 vid amyotrofisk lateralskleros

I denna fas II-studie vill vi studera säkerhet och effektivitet av sammansättningen RT001 hos personer som lever med ALS. Denna kliniska studie sponsras av Retrotope Inc.
Läs mer